PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

02.03.2018

Autor: Konzervativní strana

Primárními nositelkami západní civilisace jsou církve

NE revizi zákona 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi, NE obecnému referendu


Konzervativní strana znovu důrazně protestuje proti jakýmkoliv snahám o revizi zákona 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen církve).

Každý krok, který není v souladu s uvedeným zákonem a smlouvami uzavřenými mezi Českou republikou a církvemi, považujeme za zlou vůli, která je inspirována relikty komunistické ideologie a na ní postaveném uvažování. Odmítáme zneužívání tak významného tématu k získávání - pro další vývoj společnosti jedovaté - veřejné popularity, či k budování základů pro vznik plnohodnotné vlády za podpory extrémistických stran, tedy KSČM a SPD.

Varujeme také opakovaně před přijetím Ústavního zákona o obecném referendu, které může být prvním krokem ke konečné likvidaci parlamentního systému vlády, tedy zastupitelské demokracie v ČR, a posléze také k opuštění evropských a euroatlantických struktur, což jsou zjevně skutečné cíle navrhovatelů referend.

Vyzýváme všechny demokratické strany, aby žádným způsobem nepodrážely postavení církví, které jsou primárními nositelkami židovsko-křesťanské civilisace v naší společnosti, a udělaly vše proti návratu do poměrů, které v naší zemi panovaly mezi roky 1948 a 1989.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda