PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

13.10.2022

Autor: Konzervativní strana

Polsko je významným spojencem České republiky

Náš spojenec potřebuje a zaslouží si podporu ČR


Konzervativní strana zdůrazňuje skutečnost, že Polsko je velmi významným partnerem a spojencem České republiky. Uplynulé měsíce prokazují strategickou prozíravost Polska v zahraničně-politických a bezpečnostních otázkách. Náš spojenec potřebuje a zaslouží si podporu ČR a to tím spíš, že úzkou kooperací s Polskem můžeme naplňovat i řadu vitálních zájmů naší země - v první řadě v otázce národní bezpečnosti a s nemenší naléhavostí v aktuálně palčivé otázce bezpečnosti energetické.

Varšava potřebuje a zaslouží si plnou podporu, jak ve svém úsilí maximálně pomoci Kyjevu v jeho boji proti okupantům na život a na smrt, tak ve svých sporech s Evropskou komisí. Je ostudnou skutečností, že ve štvaní proti Polsku vyniká členka EK pocházející právě z ČR, paní Věra Jourová. Protipolský postup usvědčuje každého, kdo se jej účastní, z toho, že jeho slova odsuzující napadení Ukrajiny Ruskou federací jsou jen prázdnými frázemi.

Konzervativní strana tímto vyzývá vládu ČR, aby se jasně a hlasitě postavila za Polsko a to v obou výše uvedených zápasech, a aby využila všech dostupných možností k otupení ostudného dlouhodobého narušování přátelských vztahů mezi našimi zeměmi ze strany paní Jourové. Evropské komisi je třeba dát jasně na srozuměnou, že EK je tu pro členské země - nikoli členské země pro EK. Jako země momentálně předsedající EU k tomu máme výjimečnou příležitost - neměli bychom ji promarnit.

S tím souvisí nepřípustnost opuštění principu jednomyslnosti tam, kde v rámci EU momentálně platí. Polští představitelé správně poukazují na to, že kdyby se vzývaná jednotná zahraniční a bezpečnostní politika EU řídila podle kroků Německa v uplynulých letech, byla by dnes prakticky celá Evropa vazalem Kremlu. Vyzýváme, tam kde je to možné, k vetování všech návrhů směřujících proti Polsku Českou republikou.

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda