PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

26.06.2014

Autor: Konzervativní strana

Nezapomeňme!

Ke Dni památky obětí komunistického režimu


27. červen je Dnem památky obětí komunistického režimu. Toho dne byla v roce 1950 popravena nejznámější oběť zvůle komunistické justice, doktorka Milada Horáková. Spolu s ní byli tehdy popraveni i Jan Buchal, JUDr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Zločinný monstrproces s doktorkou Horákovou a dalšími dvanácti obžalovanými odstartoval řadu dalších menších i větších procesů, při nichž bylo nespravedlivě odsouzeno přes dvě stě tisíc lidí, kteří celkově odseděli v komunistických žalářích a koncentrácích přes milion let... Nebyli ovšem první. Již o rok dříve, 21. června 1949, byl na plzeňských Borech popraven legionářský hrdina generál Heliodor Píka, který se - mimo jiné - v roce 1945 odvážil protestovat proti záboru Podkarpatské Rusi Sovětským svazem.

Milada Horáková patřila k těm, které komunisté nezlomili ani za pomoci sovětských poradců užívajících nejrůznější zrůdné praktiky. Je obdivuhodné, že Milada Horáková tomuto tlaku odolala a zachovala si lidskou důstojnost až do samotného konce. Na nikoho z těch, kdo teror nevydržel, nelze po takovém nelidském zacházení hledět jako na člověka, který selhal. Zázrakem spíše je, že se našlo mnoho takových, kteří týrání vydrželi.

Zrůdnost komunistického režimu nebyla pouze v justičních vraždách a zinscenovaných procesech. Jeho propagandistická a mocenská mašinerie obyvatelstvo přinutila, aby tyto zločinné akty schvalovalo. Jednání těch, kdo dobrovolně a rádi podepisovali petice, dožadující se trestu smrti pro „zrádce", si zaslouží odsudek a pohrdání. Nepochopitelné a morálně odsouzeníhodné je i to, že se stále najdou lidé, kterým nevadí být členy strany, nesoucí ve svém názvu „komunistická". Je to jeden z důsledků toho, že zločiny komunismu zůstaly dosud nepotrestány.

Morální zdraví tohoto národa vzhledem k těmto skutečnostem zůstává narušeno a podlomeno. Stále silnější je proto aktuální obecné přesvědčení, že dnešní nejen ekonomické zločiny, páchané některými klíčovými politiky, zůstanou nevyšetřeny a nepotrestány. Téměř dvacet pět let po pádu komunistické říše zla kvůli nefungujícímu právnímu státu národ nemůže věřit v obecnou spravedlnost. Tuto víru mu komunisté vzali - a doposud se mu nevrátila. Podmínkami návratu spravedlnosti je nezapomínat na totalitní režimy, připomínat si zločiny komunismu a samozřejmě i trestat současné zločince.

Představitelé Konzervativní strany se zúčastní u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu pietního aktu u Památníku účastníků protikomunistického odboje a obětí komunistické zvůle v Brně Bohunicích, který se uskuteční v pátek 27.6.2014 ve 13:00. Vyzýváme k tomu všechny občany.

Za Konzervativní stranu,

Josef Bílek

předseda