PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

01.03.2023

Autor: Jan Kubalčík

Matka a otec vs. rodič a rodič

Dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi


Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci Vašeho záměru novelizovat vyhlášku, kterou se provádí zákon o matrikách (301/2000 Sb.) tak, aby pojem „otec" a „matka" zmizel z rodných listů dětí vyrůstajících u stejnopohlavních párů a byl nahrazen pojmem „rodič" a „rodič". Za Konzervativní stranu Vás vyzývám, abyste od tohoto záměru upustil.

Ve své odpovědi Alianci pro rodinu:

https://www.mvcr.cz/clanek/otevreny-dopis-alianci-pro-rodinu-deti-maji-predevsim-pravo-na-to-aby-vyrustaly-v-laskyplnem-harmonickem-prostredi-to-jim-nova-vyhlaska-nebere.aspx

... mj. uvádíte:

"Především chci zdůraznit věc, která ve Vaší komunikaci, snad nedopatřením, nezaznívá: stávající formuláře s kolonkami „matka" a „otec" zůstávají v platnosti. Nikdo nikomu nic nebere, nikdo nikomu nic neupírá."

Toto Vaše tvrzení, snad nedopatřením, je zjevně nepravdivé: matku či otce berete vybraným dětem (ano, ne všem, ale vybraným... jsou ale snad tyto vybrané děti "nikým"?), neboť hodláte posvětit předstírání, že mají dva otce a žádnou matku nebo dvě matky a žádného otce. Každému takovému dítěti, kterého se to bude týkat, upíráte přinejmenším jednoho z biologických rodičů.

Dále píšete:

"Ve své komunikaci se zaštiťujete právy dítěte, konkrétně právem dítěte na otce a matku. Otce a matku u nás mají také tisíce, možná desetitisíce nešťastných, opuštěných, nebo dokonce týraných dětí. Naplnění tohoto údajného „práva" jim harmonické dětství a dobré startovní podmínky do života automaticky nezajistilo."

Musím přiznat, že jsem skutečně nepříjemně překvapen až zaskočen mírou demagogie, kterou právě uvedená pasáž obsahuje. Úplná rodina - matka, otec a jejich biologické / osvojené děti - je statisticky optimálním místem pro výchovu. Pokud o tom pochybujete, seznamte se, prosím, alespoň např. s těmito texty:

https://www.echo24.cz/a/SpGqU/rozhovor-kniha-promeny-zivota-psycholog-sturma-dite-potrebuje-matku-otce

https://www.echo24.cz/a/SSzku/homosexualove-pravo-deti-rodice-partneri-manzelstvi

Tím, že ne každá úplná rodina je optimálním místem pro výchovu dětí, se na pravdivosti daného tvrzení nemění vůbec nic - jde o statistiku. Samozřejmě také známe situace, kdy dítě v úplné rodině s mámou a tátou vyrůstat nemůže, protože nějaké objektivní příčiny to znemožňují (např. úmrtí jednoho z nich...). Vždy byla - a nepochybujeme že stále je a bude - taková životní situace považována za bolestnou ztrátu a pro každé dítě, které se v této situaci ocitá, za velkou nepříjemnost. Ale když to neplánovaně přinese život, je to něco zcela jiného, než když takovou situaci plánovaně navozuje stát svými zákony či vyhláškami. Ano, někdy - ze zmíněných objektivních příčin - nelze právo dítěte, aby znalo své biologické rodiče, naplnit. Bylo by však zvrácené z toho dovodit, že takové právo je tedy nicotné a můžeme jej bez dalšího u vybraných dětí pošlapat a toto pošlapání navíc "posvětit" mocí státu. Vůči takto postiženým dětem by to byla hanebná nespravedlnost - a jak věděl již sv. Augustin, stát bez spravedlnosti je jen velká ničemnost. Vy, vážený pane ministře, za to nesete odpovědnost a je mi až nepříjemné, že se musím osmělit Vám takovou věc připomenout.

Konečně ve své odpovědi Alianci pro rodinu píšete:

"Oháníte-li se zájmy dětí, zaměřte své úsilí na ty děti, které pomoc skutečně potřebují. Děti vyrůstající v rodinách stejnopohlavních rodičů to nejsou, a vzhledem k tomu, že řada z nich už je nebo brzy bude dospělá, jistě není daleko doba, kdy Vám to tyto děti řeknou samy."

Není třeba čekat. S názorem takto vychovávaných dětí - dnes dospělých lidí se můžete seznámit bez prodlení:

https://www.konzervativninoviny.cz/zena-vychovana-lesbickym-parem-napsala-ministru-rakusanovi-neberte-detem-mamu-a-tatu/

Závěrem se odkazuji na stručné stanovisko, které jsme k této otázce zveřejnili již v listopadu 2021:

http://www.konzervativnistrana.cz/stanoviska/tiskove-zpravy/tz/article/otec-a-matka-vs-rodic-a-rodic.html

Chtěli jsme věřit, že dojde-li po volbách na podzim 2021 ke změně vlády, návrhy tohoto typu budou opuštěny. Je nám líto, že jsme se mýlili. Nicméně, i v důsledku naší zmíněné víry jsme tehdy byli takto struční a nyní jsem musel, omlouvám se, některé argumenty předložit podrobněji.

Samozřejmě budeme rádi, pokud na tento kritický apel zareagujete.

Nejvíce ovšem přivítáme, když se rozhodnete mu vyhovět.

S díky za čas, který věnujete našemu stanovisku, a s pozdravem,

Jan Kubalčík

předseda Konzervativní strany