PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

08.08.2019

Autor: Konzervativní strana

Lež jako nástroj prosazování Istanbulské úmluvy

Manipulace s překladem má být cestou k ratifikaci


Konzervativní strana odsuzuje záměrné manipulování a dezinformování občanů České republiky, zejména pak členů obou komor Parlamentu ČR, tedy senátorek, poslankyň, senátorů a poslanců, ze strany Úřadu vlády ČR v otázce Úmluvy Rady Evropy o prevenci proti násilí a domácímu násilí (tzv. Istanbulské úmluvy). To se děje tím, že byl při revizi českého překladu dokumentu výraz „genderově podmíněné násilí" nahrazen souslovím „násilí na základě pohlaví". Došlo tak k radikální změně smyslu celého textu. Zásadní význam této manipulace přitom může být doceněn až s uvědoměním, že právně závazná by v případě ratifikace nebyla česká verze textu, ale verze cizojazyčná (úředními jazyky Rady Evropy jsou angličtina a francouzština).

Konzervativní strana se dále odkazuje na prohlášení „Je třeba odmítnout Istanbulskou úmluvu" ze 7. května 2018 a „Istanbulská úmluva, ideologie gender a lidská přirozenost" z 11. března 2019.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

7. srpna 2019