PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

08.07.2002
Kategorie: Školství

Autor: Jan Kubalčík

Kříže

Je křesťanský kříž ve třídě popřením nebo naplněním náboženské svobody?


Nedávno se v Bavorsku rozhořela diskuse, o které se nám ani nesní. Točila se kolem otázky, zda mají či nemají ve školních třídách viset křesťanské kříže. Předem řeknu svůj názor: mají. Opačný názor je nejčastěji obhajován s odvoláním na náboženskou svobodu - tedy i svobodu nevěřit. Dovolím si nyní pominout ty, kteří věří v osud či v "něco" blíže nespecifikovaného co nás "přesahuje" (aniž bych se chtěl takto smýšlejících jakkoli dotknout). Vezmu zkrátka ateisty.

Každý rodič má právo vychovávat své děti jak uzná za vhodné. Na tom se snad lze shodnout. Má též právo nechat je vzdělávat v takové škole, jaká je jeho přesvědčení nejbližší. A nebo doma. Stát má dohlížet na to, že dítě je vzděláváno - tedy určovat a kontrolovat standardy (je-li tedy dítě vyučováno doma, podstoupí např. na konci každého pololetí postupové státní zkoušky...). Ne každý je však schopen své dítě doma vzdělávat, nebo - i když chce - netroufá si na to. Také ne všude (zejména na venkově) je prakticky možný výběr základní školy (pokud nechceme, aby dítě neúměrně daleko dojíždělo). Snad se mi podařilo alespoň částečně navodit tu situaci, kdy rodič zkrátka posílá dítě do té školy, která je bydlišti nejblíže (a to je podstatná část populace které se to týká). Jak zabezpečit náboženskou svobodu v takovém - dominantním - případě?

Primárně pluralitou osnov. Nevidím jediný důvod, proč nevyučovat vedle evoluční teorie i tzv. kreacionismus. Dále pak v možnosti vyučování (nepovinného) náboženství - pro všechny konfese (klidně i něco jako "vědecký ateismus"). Dokonce bych si dokázal představit, že by byl takový "seminář" povinně volitelný.

Symbolika je další složkou. Pro mě není nepředstavitelné, aby ve školní třídě na stěně vedle sebe viseli kříž, židovská hvězda, příslušný islámský symbol (přiznám se že nevím jaký - půlměsíc?) a - prázdné místo, tedy "nic". Zkrátka symboly těch náboženství, která jsou v dané třídě prostřednictvím dětí přítomna.

Vadí mi tedy, že tím jediným, co je nyní ve státních školách reprezentováno, je zmíněné "nic". Aby to bylo jasné - nechci pokrýt stěny tříd kříži místo vedle místa. Rád bych jen v rámci náboženské svobody ukrojil pár centimetrů čtverečných plochy z toho ateistického prázdna ve prospěch kříže (a případně i symbolů dalších náboženství). Nevěří-li ateista v posmrtný život, zjevení, milost apod., je to jeho věc. Jeho svoboda je vrchovatě naplněna: nikdo jej nenutí k ničemu jinému a (zúženo na diskutovanou otázku) ve třídách je jeho symbol - "nic" - zastoupen vrchovatě. Malý kříž jej a jeho svobodu nemůže ohrozit - toho prázdna na stěnách zůstane většina, takže má kam s očima (i když, extrémisticky vzato, v rámci politické korektnosti, každý symbol by měl mít stejnou plochu, ne?). Jestliže křesťanské církve či židovské obce musí zakládat své školy aby v jejich rámci mohly rozhodovat o tom, jak a čím pokryjí stěny svých tříd, ať totéž učiní ateisté prostřednictvím svých nestátních škol - a v nich nechť jejich "nic" zazní naplno, nenaředěno žádným středověkým tmářstvím. Nebo snad ateisté platí vyšší daně na školství než křesťané?

 

V Brně 8. července 2002

 

dr. Jan Kubalčík

místopředseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

www.skos.cz