PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

14.01.2021

Autor: Jan Kubalčík

Kolik třešní, tolik višní

Sexuální orientace a sociální role jsou na sobě nezávislé?


 

Pokud mě pamět neklame, titulní úsloví je jedním z těch, které - s frekvencí kulometu - vypouští teta Kateřina v úžasném Saturninovi Zdeňka Jirotky. Smysl toho rčení (tedy - jde-li vůbec o rčení v pravém smyslu toho slova...) mi vždy unikal a přiznávám, že jsem se tím netrápil. Nyní se však dostavilo prozření.

Oči mi otevřel text Andreje Ruščáka „Politika identit: sexuální menšiny jako nedobrovolné beranidlo" (Konzervativní noviny, 31. října 2020), konkrétně pak tato jeho pasáž: „Na úvod je třeba říct jedno: sexuální orientace a genderová identita není totéž a není to na sobě nijak závislé.". To zvýraznění je autorovo, ale mně se jedná o úplný závěr: „...a není to na sobě nijak závislé.".

Pokud bychom tuto (ne)závislost posuzovali pouze v tom smyslu (řekněme užším), zda z nějaké sexuální orientace (SO) konkrétního člověka vyplývá jeho genderová identita (GI), či naopak (tedy zda GI vyplývá z SO...), je to samozřejmě pravda. Učiníme-li však od věci maličký odstup a dopřejeme-li si tak komplexnější pohled na (ne)závislost (řekněme v širším smyslu), už to tak jasné není. Vždyť vymezení SO, stejně jako její určení v případě konkrétního člověka, s GI pracuje. Tedy samozřejmě nikoli s GI diskutovaného jedince, ale s GI objektu jeho sexuální touhy. Vždyť právě touto GI je SO určena - ten a ten člověk je sexuálně orientován na jiného člověka s tou a tou genderovou identitou.

Jistě, lze namítnout, že gender a pohlaví není totéž a v té SO nejde o GI, ale právě o pohlaví... a že tedy pokud GI, coby sociální role, na pohlaví vůbec ale vůbec nezávisí, je také SO zcela nezávislá (i v tom širším smyslu) na GI.

Připusťme tedy na okamžik, že SO je daná pohlavím. Jenže být objektem něčí sexuální touhy, to je jistá sociální role. A sociální rolí to je, ať už je tato touha opětována (tedy zejména obecně, nikoli nutně vůči konkrétnímu člověku...), nebo není - jen je ta role prostě naplněna jiným obsahem. Pokud (ať jsme nyní konkrétnější) žena, coby objekt sexuální touhy muže, tuto touhu opětuje, má to na její fungování ve společnosti nesporný (a docela nemalý) vliv - jinými slovy má to vliv na její sociální roli. Totéž samozřejmě platí, pokud z její strany tato touha opětována není. Nebo lze vážně tvrdit, že (ne)opětování příslušné sexuální touhy, tedy řekněme přinejmenším takové to „chci se líbit mužům" či „chci se líbit ženám", nemá žádný dopad do konkrétní podoby našich životů, tedy do našich sociálních rolí? Tím jsme se však dostali do sporu se základním postulátem genderové ideologie: sociální role se nám, prostřednictvím sexuální orientace a příslušné touhy, ukázala jako nikoli zcela nezávislá na pohlaví. Tuto úvahu tedy musíme, coby správní genderoví ideologové, jako celek zavrhnout a pak nezbývá, že SO je dána právě GI (neboť žádná další možnost neexistuje...).

V takovém případě však platí: kolik genderů, tolik přitažlivostí. Obšírněji: těch SO by mělo být tolik, kolik je GI. Homosexuálem je pak ten, který je sexuálně přitahován k té GI, ke které se on sám hlásí. A pojem bisexuál je v takovém pojetí opravdu velmi nejasný až trapně bezcenný, neboť není řečeno, o které dvě GI sexuální zájem příslušná osoba projevuje.

Že ještě nikdo nikdy neslyšel o jiné SO než takové, která směřuje buď k ženám, nebo k mužům (O.K., nebo případně k nikomu...)? No, o tom téměř nepřeberném množství GI (a libovolném přechodu mezi nimi...) před krátkým nedávnem také nikdo neslyšel a je tu dost lidí, kteří jsou ochotní tomu věřit. Tak uvidíme.

Genderoví ideologové si s konsistencí hlavu nelámou (ostatně jako všichni ideologové...), resp. jsou v případě nějakého nesouladu vždy připraveni upravovat spíše fakta než vlastní úvahy. Ale třeba se v jejich řadách najde někdo, komu dojde, že sexuální orientace a sociální role na sobě rozhodně nezávislé nejsou, takže pokud má být sociální role nezávislá na pohlaví, nezbývá než prokázat nezávislost mezi pohlavím a sexuální orientací. To je docela silné kafe, takže myslím, že se máme na co těšit. Ta problematika zjevně není triviální ani filosoficky (logicky, antropologicky), ani biologicky, ani psychologicky, takže těch otázek, při jejichž řešení se mohou genderoví ideologové různých denominací vzájemně označit za heretiky a exkomunikovat, je pěkná řádka. My bychom si v takovém případě mohli dát kávičku... a třeba se začíst do Saturnina.

 

Autor je předsedou Konzervativní strany.