PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.03.2011

Autor: Konzervativní strana

Kalousek kontra Vondra – hrozba rozpadu koalice

Pokud dojde k politováníhodnému odvolání ministra obrany Alexandra Vondry, jsme přesvědčeni, že musí být odvolán i ministr financí Miroslav Kalousek.


Konzervativní strana a, jak jsme přesvědčeni, s ní nemalá část pravicové veřejnosti se znepokojením a nevolí sleduje nikoli už jen „pnutí", ale nyní již otevřené nepřátelství mezi představiteli TOP 09 a ODS, kterému tu více, tu méně asistují politici strany Věci veřejné. „Koalice rozpočtové odpovědnosti", od které jsme očekávali a snad stále očekáváme prosazení nutných reforem ve zdravotnictví, důchodové a sociální oblasti a boj s korupcí, se utápí ve vzájemném obviňování a osobních útocích. Tato situace koalici neumožňuje dostatečně razantně prosazovat nutné reformy, skutečně odhalovat a potírat korupci - ve svých důsledcích pak ohrožuje životnost koalice a vytváří prostor pro možný návrat levice k moci. Jak je patrné na příkladu záměru zrušit „superhrubou" mzdu, začínají se dokonce objevovat kroky vedoucí směrem od potřebných reforem.

Veřejnost, zahlcovaná „zprávami" médií a odporujícími si prohlášeními politiků, si není schopna udělat nezkreslený obrázek skutečnosti. Je zmatena a znechucena tím, že vysoký úředník, který se snaží prokázat vykrádání veřejných fondů a korupci, je odvolán, zatímco ministr, který je záporným hrdinou této kauzy, zastává i nadále vysoký post v ODS a dokonce dostane úkol ji reorganizovat. Nyní je rozpolcena v názoru na „kauzu" ministra obrany Alexandra Vondry, spojenou s firmou Promopro. Premiér je vyzýván koaličními partnery k odvolání ministra obrany, aniž by byly relevantní důkazy, že se cokoli skutečně stalo, že zakázka na ozvučení akcí, které se u nás konaly v rámci našeho předsednictví EU, byla opravdu předražená, že část prostředků byla zpronevěřena, a pokud se tak stalo, že za to Alexandr Vondra nese odpovědnost - o jeho vině či nevině zkrátka nemáme žádných hodnověrných informací. Přitom „důkazy" proti ministru Vondrovi, který začal rozkrývat rozsáhlou a dlouholetou korupci a předražování armádních zakázek, shromažďují pracovníci ministerstva financí řízení Miroslavem Kalouskem, tedy tím, kdo je, spolu se svými přáteli, s mnohými „prohřešky" na ministerstvu obrany léta - byť zatím bez důkazu - spojován. Je to náhoda?

Dovolujeme si apelovat na premiéra Petra Nečase, předsedu ODS, aby nepodlehl tlakům, kterým je vystavován nejen v tomto případě, a aby se za ministra obrany postavil plnou vahou své funkce. Ministr Vondra si podporu zaslouží nejen pro snahu očistit své ministerstvo a jemu podléhající útvary od zkorumpovaných úředníků a dát podněty pro jejich stíhání, a nastavit transparentní pravidla pro výběrová řízení, ale i svým pevným proatlantickým postojem. Dovolujeme si apelovat na předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga a předsedu strany Věci veřejné Radka Johna, aby nejen z pozice těchto funkcí, ale i jako členové vlády učinili vše k udržení vládní koalice a jejího proreformního kurzu a aby v tomto duchu také působili na své stranické kolegy. Pokud přesto dojde k politováníhodnému odvolání ministra obrany Alexandra Vondry, jsme přesvědčeni, že musí být odvolán i ministr financí Miroslav Kalousek.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).