PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

07.12.2023

Autor: Konzervativní strana, Koruna česká

K volbám do Evropského parlamentu

Politický program pro volby do Evropského parlamentu v r. 2024


Konzervativní strana a Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska předkládají politický program pro volby do Evropského parlamentu v r. 2024:

 • Trvání na tzv. právu veta členských zemí Evropské unie - obecně odmítání centralistických či federalistických tendencí EU;

 • Jednoznačná podpora Ukrajiny v její obraně a snaze o obnovu územní celistvosti;

 • Jednoznačná podpora Státu Izrael v jeho obraně proti terorismu;

 • Okamžité zastavení veškeré podpory palestinských i pro-palestinských organizací s tím, že podmínkou obnovení jakékoli podpory pro nějakou organizaci je, aby tato jasně uznala právo Státu Izrael na existenci a podnikla odpovídající kroky;

 • Okamžité zastavení veškeré podpory všem nestátním neziskovým organizacím, které v některé členské zemi EU prosazují změny v oblastech, které spadají do výlučné kompetence členských států;

 • Bezpodmínečný respekt k výlučné kompetenci členských států v morálně-kulturních otázkách, zejména pak těch souvisejících s rodinou;

 • Maximalizace úsilí o ochranu vnějších hranic EU, včetně zabavování plavidel, jejichž posádka se podílí na dopravě ilegálních migrantů k břehům zemí EU;

 • Minimalizace kulturně nekompatibilní imigrace do EU;

 • Pomoc křesťanům pronásledovaným ve světě;

 • Úprava Dublinských dohod tak, aby se co nejvíce usnadnilo vracení nelegálních migrantů do zemí mimo EU;

 • Podpora členských zemí v jejich snaze o to, aby posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země probíhalo mimo území EU;

 • Budování jaderné energetiky musí mít nejméně tak výhodné podmínky, jako budování ostatních bezemisních zdrojů energie (zejména tedy OZE - obnovitelných zdrojů energie);

 • Trvání na tom, aby posuzování zátěže pro životní prostředí bralo v potaz celý životní cyklus daného výrobku či technologie - od těžby surovin po ekologickou likvidaci (zejména aby takto byly posuzovány i dnes módní technologie: větrné a solární zdroje energie, elektroauta,...);

 • Revize, resp. zrušení systému emisních povolenek a na nich postavené strategie limitace emisí, neboť zjevně a prokazatelně vede k zásadní devastaci ekonomiky a průmyslu zemí EU;

 • Dosažení dohody o transatlantické zóně volného obchodu;

 • Zastavení znevýhodňování zbrojního průmyslu;

 • Odmítnutí budování tzv. evropské armády, resp. zdvojování struktur NATO (při soustředění se na rozvoj koordinace v rámci Severoatlantické aliance).

KONS a Monarchisté se pro volby do EP shodli na těchto bodech, které jsou pro nás v dané chvíli zásadní. S nimi hodláme vstoupit do předvolebního vyjednávání, na jehož základě bude našimi stranami zvolena nejvhodnější strategie pro nadcházející volby. Uvítáme každého, kdo by nás v našem úsilí podpořil.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík, předseda

Za Korunu Českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska

Vojtěch Círus, předseda