PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

23.11.2012

Autor: Konzervativní strana

Izrael bojuje i za naši svobodu

stanovisko k současné eskalaci napětí na Blízkém východě


Konzervativní strana

1) se znepokojením sleduje současnou eskalaci napětí na Blízkém východě, vyvolanou raketovými útoky militantních Palestinců zhnutí Hamas, podporovaných Iránem a většinou arabských režimů; dosažené příměří vnás nevzbuzuje naději dlouhodobého řešení, neboť postrádá relevantní mezinárodní záruky a o důvěryhodnosti jedné zjeho stran lze vážně pochybovat už proto, že je mezinárodním společenstvím právem považována za teroristickou organizaci;

2) spobouřením vnímá relativizaci zavinění ze strany Palestinců a špatně skrývaný antisemitismus některých evropských vlád, bruselské levicové byrokracie avětšiny „lidskoprávních" organizací;

3) srozhořčením zaznamenává často tendenční, víceméně protiizraelské zprávy blízkovýchodních korespondentů ČRo a ČT.

Tím více oceňujeme kladný postoj naší vlády k odvetným úderům Izraele proti základnám palestinských teroristických raketových útoků, stejně jako proti jejich infrastruktuře a organizačnímu zázemí, a to nejen s ohledem na dlouholeté přátelské vazby našich zemí, ale i s ohledem na elementární právo každého státu bránit se útoku. Izrael jako jedna z nejvýchodnějších výsep Západní civilizace si již více než šedesát let udržuje připravenost k vlastní obraně proti okolní arabské přesile. Tento postoj je obdivuhodný v situaci, kdy v Evropě nevidíme dostatečnou vůli k obhajobě našich civilizačních hodnot, ale naopak zbabělost evropských elit pojmenovat naše vnější nepřátele i vnitřní hrozby. Izrael bojuje nejen za svoji, ale i za naši svobodu.

Jsme přesvědčeni, že svými civilizačními kořeny, společenským uspořádáním i geografickou polohou by si Stát Izrael plným právem zasloužil pozvání ke členství v NATO. Realisticky si však uvědomujeme specifika jeho bezpečnostních zájmů, pravděpodobně vylučující smluvní omezení, která by ohrozila rozhodovací autonomii a operabilitu země v bezpečnostní, resp. vojenské oblasti, a také vysokou pravděpodobnost odmítnutí ze strany některých stávajících členů.

Konzervativní strana žádá vládu ČR, aby i nadále účinně podporovala Stát Izrael v jeho legitimní obraně proti snahám jeho nepřátel zničit jej, a v této otázce neustupovala pacifistům, ani tlaku některých evropských politiků.

Martin Rejman

předseda