PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.03.2022

Autor: Konzervativní strana

Dvacet tři let v NATO

Přijetí do NATO je největším zahraničněpolitickým úspěchem České republiky.


Před dvaceti třemi lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou. Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín Ruska, jehož agresivní imperiální podstata se nikterak nezměnila, jak přesvědčivě ukazuje otevřená válka proti Ukrajině. Odkazy na naše vlastní historické zkušenosti, ať se již jedná o Mnichov 38 či Srpen 68, jsou zcela na místě a je nezbytné z nich čerpat.

Konzervativní strana připomíná nesamozřejmost naší příslušnosti k Severoatlantické alianci také v souvislosti s neslýchanými požadavky, které Rusko předložilo před ničím nevyprovokovaným rozpoutáním války proti Ukrajině. Odmítáme jakékoli paušální závazky, které by vylučovaly budoucí přijetí do NATO jakékoli země, která splní příslušné podmínky - odmítáme opětovnou finlandizaci a považujeme za přínosné v této souvislosti připomenout slova baronky Thatcherové: „Rusko tradičně považovalo své hranice za pohyblivé, nikoli pevné." Za ještě nehoráznější pak považujeme snahu omezit suverenitu zemí, které v NATO již jsou, včetně České republiky. Vítáme v této souvislosti přesun spojeneckých vojáků a techniky do Polska a pobaltských zemí. Uvědomujeme si, že za stávajících podmínek potřebují naši podporu ze všech nejvíce právě naši pobaltští spojenci. Vláda premiéra Fialy pak má plnou podporu Konzervativní strany pro své kroky směřující k podpoře Ukrajiny v jejím boji na život a na smrt. Ještě jednou dáváme slovo M. H. Thatcherové: „Nedopusťte, aby tyranům a agresorům všechno prošlo."

U příležitosti tohoto výročí je dále třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání, a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v r. 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO.

Konečně je nutné zmínit, že Česká republika přislíbila, že jako člen NATO budeme každoročně na obranu vydávat nejméně 2 % HDP. Toto slovo gentlemanů však dlouhodobě neplníme; jako spojenci již v tomto bodě fatálně selháváme. Je nutné zásadně zvýšit výdaje na obranu ČR a to okamžitě, pokud možno výrazně více, než je zmíněná minimální úroveň. Jsme rádi, že současná Vláda ČR závazek respektuje a hodlá pracovat na jeho reálném naplnění - nemusí to však stačit. Je totiž nezbytné soustředit se zejména na vlastní schopnosti obrany a plnění spojeneckých závazků: jen ten, kdo je v první řadě ochoten hájit se sám, může žádat podporu spojenců. Každopádně je přijetí do NATO největším zahraničněpolitickým úspěchem České republiky za celou dosavadní dobu její existence.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

11. února 2022