PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

30.09.2012

Autor: Martin Rejman

Dotazník

Otázka položil Michal Vronsky, jménem lokálního a nezávislého zpravodaje Kauza3.cz.


1) Proč jste se rozhodl/a kandidovat na senátora / senátorku?

Postavení senátora, stejně jako jakoukoli jinou veřejnou funkci, vnímám jako službu veřejnosti, ne jako prostředek pro dosahování osobního prospěchu.

Budu se zasazovat o návrat konzervativních hodnot do politiky a našeho života vůbec, tedy o návrat poctivosti, slušnosti, morálky a zdravého selského rozumu. Konzervativní, tedy skutečně pravicové myšlenky se vynasnažím uplatňovat v našem zákonodárství, ale také se budu snažit o odstranění množství nesmyslných zákonů a předpisů, které nás zbytečně otravují, připravují nás o čas, nervy a peníze, ale hlavně o naši osobní svobodu. Proto se budu snažit i bránit stále sílícímu a škodlivému zasahování byrokratů Evropské unie do právního řádu České republiky.

Chci bránit dalšímu zadlužování naší země, které už nyní ohrožuje zdravý ekonomický a sociální vývoj v blízké budoucnosti a zadluží nejen naši, ale zejména budoucí generace. Budu bránit zneužívání sociálních dávek těmi, kteří nehodlají respektovat zákony této země, nejsou ochotni podílet se na zajišťování své životní úrovně vlastním přičiněním, parazitují na sociálním systému a zhoršují tak sociální postavení starých a zdravotně postižených lidí a daňové zatížení nás všech.

 

2) Čím hodláte přispět do senátní diskuze v případě Vašeho zvolení? Jaká jsou Vaše témata?

Budu se snažit přesvědčit své kolegy, senátorky a senátory napříč politickým spektrem, k prosazování těchto zákonů:

x zákona, který účinně zamezí zvůli exekutorů a lichvářů, která vede k ruinování poctivých lidí a k nárůstu sociálního napětí a bezdomovectví;

x zákona, který stanoví povinnost jak státní správy, tak i uchazeče o veřejnou zakázku zveřejnit všechny její podrobnosti (smlouvu, rozpočty, atd.) bez výmluvu na t.zv. obchodní tajemství;

x zákona, který výrazně zvýší tresty za korupci veřejně činných osob (policistů, soudců, úředníků státní správy a politiků na všech úrovních), včetně propadnutí majetku a zákazu činnosti s přihlédnutím k tomu, že jejich postavení není polehčující, ale naopak přitěžující okolností.

 

3) Jak občané Prahy 3 pocítí Vaše případné zvolení?

Budu ve stálém styku s vedením Radnice i zástupci občanů, tedy radními a zastupiteli a aktivně se zúčastním diskuse o problematice života a rozvoje volebního obvodu 26. Občané mi mohou psát své podněty na adresu martinrejman@seznam.cz, diskutovat se mnou na mých stránkách www.martinrejman.cz (kde se také dozví o mých občanských a politických postojích za minulého režimu i nyní). Řešení závažných problémů budu navrhovat na všech příslušných úrovních.

Budu-li zvolen, otevřu kancelář k osobnímu setkávání.

 

4) Existuje ve Vašem životě něco, za co se dnes stydíte?

Myslím, že se nemusím stydět za svoje občanské a politické postoje v období totality ani po Listopadu 89, ani za svoji profesní kariéru.

 

5) Jaký je největší a nejpalčivější problém Prahy 3? (Vyberte prosím jen jeden.)

Citlivá, inteligentní, široké veřejnosti prospěšná revitalizace Nákladového nádraží Žižkov. Je nutné zamezit tomu, aby se pod jakoukoliv záminkou stalo toto území dalším nákupním centrem nebo dokonce dopravní tepnou. Je v zájmu nejen obyvatel Žižkova, ale všech Pražanů, aby se toto území stalo místem pro společenské, sportovní a kulturní vyžití, s rozsáhlými zelenými plochami pro rekreaci všech věkových kategorií. Je však také nutné si uvědomit, že provoz a údržba bude vyžadovat značné prostředky, které bude muset vynakládat Městská část, Magistrát i developer. Jen úzkou spoluprácí všech tří zúčastněných se může dosáhnout pozitivního výsledku. Aby mohl developer investovat, musí mu být dána možnost návratnosti. Je třeba posoudit, jaká zařízení to umožní, aniž by došlo k neúměrnému zatížení prostoru nevhodnou výstavbou.