PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

24.09.2012
Kategorie: Volby 2012, MS Brno

Autor: Svatopluk Kalužík

Dotazník

Otázky KohoVolit.eu - 2. část


Teze (doplňkové)

(Poznámka: čísla tezí navazují na minulé, první teze tedy začíná číslem 30. Teze 31 a 32 jsou varianty minulých tezí - nejsou stejné!)

30. Krajský úřad by měl ukládat data výlučně do otevřených datových formátů, které jsou jednoduše strojově zpracovatelné. - ANO / NE / „nevíme/nemáme názor"

Nesouhlasím

Jsem informatik a většinu života jsem se zabýval systémy řízení včetně systémů řízení státní správy a samosprávy. Nevím, co přesně myslíte „otevřenými datovými formáty, které jsou jednoduše strojově zpracovatelné". Většina dat v každém slušném systému řízení je uložena v databázových systémech a datových úložištích. Chcete-li však říci, že má být jednoznačně rozlišeno, která data jsou veřejná a taková data pak veřejná být musí a to samozřejmě i jednoduše elektronicky přístupná, pak s Vámi souhlasím.

 

31. Plat krajských politiků by neměl být fixní, měl by se odvíjet také od množství vykonané práce. - ANO / NE / „nevíme/nemáme názor"

Nesouhlasím.

Žádný z krajských politiků nedostává plat, to je nepřesný pojem. Placeni jsou úředníci - zaměstnanci. Politici dostávají náhrady apod. Chcete-li konstatovat, že příjmy krajských politiků by měly být symbolické a veřejné, souhlasím. Bohužel těžko si umím představit nějaké „normy" práce či něco podobného.  

Kdybyste však snad měli na mysli závislost na tom, jak kraj hospodaří - když bude hospodařit dobře a všichni zúčastnění to zvládnou s minimem vykonané práce, včetně snižování stavu úředníků a jejich agend, to bych souhlasil. Např odměny se vyplácejí ve výši 5% z přebytku rozpočtu.

 

32. Některé krajské nemocnice by měly být privatizovány. - ANO / NE / „nevíme/nemáme názor".

Souhlasím

Pravděpodobně ano, případně minimálně některé činnosti v nich.

"Výrazem odpovědnosti krajských samospráv by pak mělo být odstátnění řady nemocnic a ústavů." (program KONS pro zdravotnictvi) Konkrétní údaje však bez podrobného studia nemohu uvádět a data nejsou veřejně přístupná. Na prvnm místě musí být ohled na hlavní poslání zdravotnictví: aby se nemocní lidé uzdravovali a aby se ze zdravých lidí nestávali nemocní a to nejefektivněji, jak je to možné.

Rozhodně je však nesprávné, jestliže kraj ve svých lékárnách proplácí náhrady za poplatek z receptu (oněch pověstných 30 stříbrných). Netroufám si přímo kvalifikovat možné trestné činy, ale rozhodně jsou poškozováni soukromí majitelé lékáren a ohledně rozpočtové kázně a správy svěřeného majetku by se určitě něco našlo.

 

33. Lokální farmářské produkty by měly být podpořeny krajskými dotacemi. - ANO / NE / „nevíme/nemáme názor"

Souhlasím

Kraj si sice má hledět zejména svých pravomocí a povinností. Jsou však výjimky, např. včelaření, které je obecně prospěšné. Konzervativní strana považuje za rozumné podporovat lokální pěstitele a chovatele a následné lokální zpracovatele a upřednostňovat distribuci jejich zemědělských produktů co nejblíže místu jejich vzniku. Za tímto účelem bude Konzervativní strana podporovat (případně i na úrovni krajských dotací) obcemi udržovaná a provozovaná tržiště pro stálou i sezónní produkci místních producentů.

 

34. Jihomoravský kraj by měl ukončit financování projektu Rodinné pasy. - ANO / NE / „nevíme/nemáme názor"

Souhlasím

 

35. Čeští politici by měli omezit styky se zástupci zemí porušujících lidská práva na minimum a nepodporovat investice těchto států v ČR. - ANO / NE / „nevíme/nemáme názor"

Souhlasím

Viz např. naše již letitá podpora Dnu Tibetu 10.3.

 

36. Kraj by měl investorům dotovat využití zchátralých průmyslových zón tak, aby se jim tyto investice vyplatily. - ANO / NE / „nevíme/nemáme názor"

Nesouhlasím

 

37. Kraj by měl výrazněji investovat do specializovaných oddělení nemocnic než do běžné péče. - ANO / NE / „nevíme/nemáme názor"

Nesouhlasím

Specializovaná oddělení ve stávajícím pojetí zajišťují - mají zajišťovat především fakultní nemocnice. V krajských nemocnicích je nutno uvážlivě a postupně optimalizovat jejich provoz a služby pacientům. Jakékoliv obecné zjednodušující téze jsou škodlivé.

 

38. Rychlostní silnice R43 by měla být - v jakékoliv variantě - co nejrychleji vystavěna. - ANO / NE / „nevíme/nemáme názor"

Nesouhlasím

V jakékoliv variantě znamená např. i v nejhorší možné myslitelné? Nebo myslíte některou z již existujících? Bezpochyby se shodneme na výroku, že taková rychlostní komunikace je velmi potřebná a měla by být realizována co nejrychleji. Nejprve je však třeba poctivě jednat se zainteresovanými obcemi a případne dalšími subjekty - viz náš volební program a zde.

Bohužel je smutnou skutečností, že ve snaze prosadit určitou trasu byly i povolovány stavby, které jinou trasu téměř vylučují. Provést však trasu R43 přímo okolo hráze a jezera brněnské přehrady, vést ji bystrckým sídlištěm je nepřijatelné.