PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.02.2011

Autor: Ctirad a Josef Mašínovi

Dopis

u příležitosti otevření výstavy věnované III. odboji


Vážený pane ministře, vážení hosté!

Děkujeme panu ministru obrany za pozvání ke dnešnímu otevření výstavy věnované Třetímu odboji v rámci muzea Vojenského historického ústavu. Pokládáme tuto událost za důležitý krok ve vývoji této země a její obnovy.

Dnešní den je významný hlavně tím, že tomu zítra bude již 63 let od momentu, kdy dobře organizovaní komunisté ozbrojeným pučem uvrhli tuto zemi do období temna a rozpoutali nemilosrdný třídní boj proti spoluobčanům. Byla to doba tlaku, nesvobody a bezpráví, která trvala po dvě generace.

Avšak ani světové zhroucení komunistického systému v roce 1989 neznamenalo konec continuity komunistických zákonů v České republice. Hospodářská moc zůstala v rukou bývalých utlačovatelů a jejich nových přátel, kteří byli hlasy komunistů v Parlamentu dosazeni do nejvyšších státních funkcí. Komunistická strana nejen že dále existuje, ale její zástupci jsou dodnes voleni do Parlamentu, kde spolurozhodují o platných zákonech.

Ti, kteří proti komunistickému teroru bojovali a byli dopadeni, pokud nebyli popraveni nebo nezemřeli v komunistických žalářích, jsou dodnes nositeli zbytkových trestů. Jejich tehdejší soudci konají dále své řemeslo.

Období komunistického útlaku po sobě zanechalo v Čechách morální trosky, kterých jsme svědky i dnes, vice než 20 let po pádu světového komunizmu. Komunističtí zločinci zde za své činy nebyli potrestáni.

Ti Češi a Slováci, kteří proti komunistickému teroru bojovali, tak vědomě činili s nasazením vlastního života a mnozí z nich v tomto boji padli. Někteří jako agenti­chodci nebo na domácí frontě. Někteří jako vojáci cizinecké legie v Indočíně, v Americké armádě v Koreji a ve Vietnamu nebo v RAF v Koreji. Nezapomínejme též na ty, kteří sloužili v padesátých letech ve služebních jednotkách Americké armády v Německu, očekávaje dne, kdy budou se zbraní v ruce pomáhat osvobození své vlasti.

Děkujeme všem, kteří umožnili tuto výstavu, která by měla českému národu být připomínkou toho, že svoboda a demokracie nejsou zadarmo a že ta svoboda, kterou dnes užívá byla zaplacena životy nejen desetitisíců amerických vojáků na válečných polích světa, ale i životy hrstky Čecha Slováků, kterým jejich národ dodnes dluží tento boj dobojovat.

Děkujeme Vám za Vaši ucast a podporu,

Ctirad a Josef Mašínovi