PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.03.2024

Autor: Konzervativní strana

Čtvrt století v NATO

Prohlášení k 25. výročí přijetí ČR do NATO


Před dvaceti pěti lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou. Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín Ruska, jehož agresivní imperiální podstata se nikterak nezměnila, jak přesvědčivě ukazuje otevřená válka proti Ukrajině. Odkazy na naše vlastní historické zkušenosti, ať se již jedná o Mnichov 38 či Srpen 68, jsou zcela na místě a je nezbytné z nich čerpat.

V souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině se dále odkazujeme na naše četná vyjádření k danému tématu, která publikujeme již od roku 2014. Zejména pak opakujeme, že vláda premiéra Fialy má plnou podporu Konzervativní strany pro své kroky směřující k podpoře Ukrajiny v jejím boji na život a na smrt. Vážíme si rozhodných kroků, které tato vláda v daném směru již podnikla, ať již samostatně nebo ve spolupráci s našimi spojenci, stejně jako aktivity té části české veřejnosti, která Ukrajinu podporuje na občanském základě.

Zejména vysoce oceňujeme zatím poslední iniciativu naší vlády směřující k nákupu dělostřelecké munice pro Ukrajinu z jiných než EU zdrojů a jsme velmi rozpačití z postoje těch členských zemí, které tematizují skutečnost, že takový nákup má být realizován mimo EU. Aby se napříště takovým diskusím předešlo, doporučujeme primárně odbourat bariéry, které stojí v cestě navýšení zbrojní výroby v EU, které by odpovídalo potřebám efektivní podpory Ukrajiny - zejména máme na mysli tzv. EU taxonomii a ESG, v jejichž důsledku je zbrojnímu průmyslu významně komplikována situace ze strany bank.

U příležitosti tohoto výročí je dále třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání, a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel. To vygradovalo masakrem 7. října 2023. Odmítáme jakékoli zaměňování agresora a oběti a trváme na právu Státu Izrael se proti teroristům bránit. Konzervativní strana při této příležitosti připomíná svůj návrh, prvně vznesený v roce 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO. Možnost aktivace článku 5 Severoatlantické smlouvy potenciální agresory účinně odstrašuje.

Podporujeme také kroky vlády ČR vedoucí ke zvýšení výdajů na obranu ČR. Zejména v této souvislosti vítáme dohodu o nákupu nejmodernějších nadzvukových letounů F-35. Je totiž nezbytné soustředit se zejména na vlastní schopnosti obrany a plnění spojeneckých závazků: jen ten, kdo je v první řadě ochoten hájit se sám, může žádat podporu spojenců. Každopádně je přijetí do NATO největším zahraničněpolitickým úspěchem České republiky za celou dosavadní dobu její existence.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda