PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

02.02.2011
Kategorie: Zdravotnictví

Autor: Konzervativní strana

Chtějí nemocniční lékaři znemožnit reformu?

K akci "Děkujeme, odcházíme"


Konzervativní strana je dlouhodobě přesvědčena, že český zdravotnický systém je nezbytné transformovat jako celek a od základů. Pod pojmem zdravotnictví s vysokou úrovní nemyslíme takové, které se chlubí rozsahem výkonů, ale to, které se může chlubit, kolik jich dělat nemusí, protože toho často není třeba. Preferujeme proto preventivní zdravotnické programy před léčebnými, preferujeme systém standardů a bonusů, příklon k instituci rodinných lékařů a otevření diskuse o nepovinném členství lékařů v ČLK. Jak celkově má nutná reforma vypadat, však v každém případě přesahuje možnosti tohoto textu - proto si dovolujeme připomenout materiál Konzervativní strany ke zdravotnictví (zde).

I když jsou některé argumenty „Děkujeme, odcházíme" relevantní, cesta, kterou představitelé této akce zvolili, je nešťastná. Odmítáme, aby skupina lékařů-odborářů de facto diktovala podmínky, za kterých může být reforma uskutečněna. Považujeme za nutné připomenout slova Margaret Thatcherové: „Žádný opravdový konzervativec nesmí zůstat lhostejný k odborovým šílenostem!".

Neidealizujeme si současné (a tím méně ta minulá) vedení Ministerstva zdravotnictví. Za dané situace však vyjadřujeme úřadujícímu ministru zdravotnictví panu Leoši Hegerovi ve sporu s nátlakovými lékařskými skupinami podporu. Vedou nás k tomu nejméně tyto důvody:

1. Aktuální požadavek garance, aby každý lékař, který podal výpověď, musel být automaticky přijat zpět na své místo, je nesmyslný a adresovaný zcela nesprávné instituci - souhlas zaměstnavatele se stažením výpovědi nedokáže zajistit ani ministr zdravotnictví, ani vláda jako celek; musel by při tom být zásadně porušen zákoník práce (jinak kniha, na kterou odbory přísahají), konkrétně např. §50 odst. 5.

2. V dlouhodobé perspektivě jsou to zejména lékaři, kteří významně ovlivňují koho, kde, kdy, čím a jak - a tedy také za kolik - léčí. Víme, že většina lékařů si tuto vysokou míru své spoluzodpovědnosti uvědomuje a jednají podle toho. Rebelující se však chovají, jako by jí nebylo.

3. Ústupem nátlaku jedné zájmové skupiny jsou povzbuzovány všechny další, aby se zachovaly obdobně. To, dovedeno do důsledků, povede krozkladu. Každé takové „vítězství" jde na úkor celého zbytku společnosti - zvýhodnění jedněch znamená automatické znevýhodnění všech ostatních.

Apelujeme na vládu, aby nátlaku Lékařského odborového klubu nepodlehla; apelujeme na lékaře, aby se vzepřeli vydírání a nátlaku odborových šéfů.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).