PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.01.2010

Autor: Konzervativní strana

Cesty k zastavení zadlužování

Tiskové prohlášení k problémům státního hospodaření České republiky.


Praha 15. ledna 2010

Konzervativní strana zatím nedisponuje žádnými reálnými prostředky, kterými by mohla zvrátit stupňující se zadlužování naší země. Můžeme dnes pouze předkládat své návrhy, obracet se s nimi na odpovědné zastupitele a apelovat na ně, aby si přiznali závažnost problému a okamžitě začali hledat způsoby, jak dramatický trend zvrátit. To tedy opakovaně činíme. Tím také vyslovujeme ostrý nesouhlas se sebevražednou finanční politikou, kterou naše současné „elity" již velmi dlouhou dobu praktikují. Zároveň vyzýváme občany, aby bedlivě sledovali přístup svých volených zástupců k tomuto problému a aby to pro ně bylo jedním z důležitých kritérií při jejich rozhodování ve volbách.

Schodek státního rozpočtu za rok 2009 dosáhl asi 200 mld. Kč. Navržený deficit pro rok letošní přesáhne 160 mld. Kč. Celkové státní zadlužení pak lze odhadnout na 1 350 mld. Kč. Na příkladech Lotyšska či Řecka vidíme, že i evropské státy se mohou dostat do finančních problémů, které hrozí osudem Argentiny. Náš blahobyt není samozřejmý. Je na dluh a to je zcela nepřípustné, kdyby pro nic jiného, tak s ohledem na budoucí generace. Potíže mohou přijít dříve, než bychom čekali. Přitom čím později si to přiznáme a začneme se chovat odpovědně - tedy konzervativně, tím bolestivějším procesem bude muset naše země projít. Není vyloučeno, že v oblasti penzí jsme již pomyslný Rubikon překročili.

Předkládáme tedy znovu následující návrhy a vyzýváme poslance a senátory Parlamentu, aby se k nim veřejně vyjádřili. Navrhujeme:

  • aby pro přijetí deficitního státního rozpočtu bylo nutné vPS Parlamentu získat kvalifikovanou většinu (např. 2/3 ze všech poslanců), zatímco pro přijetí vyrovnaného, resp. přebytkového rozpočtu by měla stačit většina prostá,
  • aby pro zavedení nové či zvýšení jakékoli existující daně bylo nutné vPS Parlamentu získat kvalifikovanou většinu, zatímco pro snížení či zrušení nějaké daně by měla stačit většina prostá,
  • aby byly provedeny reformy sociálního, penzijního a zdravotního systému,
  • aby byla zefektivněna vláda i Parlament snížením počtu ministerstev a zrušením alespoň třetiny jejich příspěvkových organizací a snížením počtu parlamentních funkcionářů alespoň o polovinu.

Vyzýváme konečně vás, příslušníky oné menší, ale  - doufejme - poctivé části reprezentací všech demokratických parlamentních stran: přestaňte zavírat oči před svými zkorumpovanými kolegy a přispějte k eliminaci všudypřítomné korupce. Ta dnes v první řadě systematicky zdražuje veřejné zakázky a významně přispívá k našemu zadlužování a druhotně dále posiluje profitující zločince. Vaše loajalita nemá patřit stranickým mafiím (o kterých nemůžete nevědět), ale naší zemi a jejím občanům. Žádáme vás: začněte s potřebnými změnami hned!

 

Konzervativní strana

 

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).