PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.08.2009

Autor: Konzervativní strana

Cestou ke krachu

„Zkorumpované a bezmocné oligarchie, neschopné přikročit k reformám, které ovládaní pociťují jako ekonomickou nutnost i jako mravní imperativ, si připravují svou vlastní zkázu." (Raymond Aron)


Praha 20. srpna 2009

K tomuto citátu je vhodné dodat nedávné přiznání maďarského socialistického premiéra: „Lhali jsme ráno, lhali jsme v poledne a lhali jsme i večer.". Konzervativní strana nepreferuje tzv. nepolitické či úřednické vlády. O to smutnější je vidět, že to musí být ministr právě takové vlády, kdo se otevřeně postaví na stranu zdravého rozumu a prohlásí to, co každý odpovědný člověk učí své děti od útlého věku: dluhy se nemají dělat, a když už se udělají, musí se platit.

Konzervativní strana není nakloněna zvyšování daní nebo zavádění daní nových. Navrhujeme, aby pro zavedení jakékoli nové daně či zvýšení daně existující bylo třeba většího počtu hlasů (např. 2/3 či 3/5 většina), než pro snížení či zrušení kterékoli daně (kde by měla i nadále stačit většina nadpoloviční). V oprávněných případech (obrana země či spojenecké závazky, živelná pohroma, financování důchodové reformy nebo investice s jasnou návratností, atp.) se jistě potřebnou většinu podaří nalézt. V opačném případě patrně není snaha o zvýšení daní odůvodněná a šlo by o neopodstatněné umenšení svobody každého z nás.

Konzervativní strana je zásadním stoupencem politiky nízkých daní. Pochybujeme, že je dnes nezbytné zvýšit základní sazbu DPH. Otevření takové diskuse však vítáme, neboť s ní může být prohloubeno vědomí občanů, že sociální dávky jsou nutně spojeny, stejně jako jakékoliv jiné státní výdaje, s velkými daněmi. Oceňujeme tedy návrhy škrtů na výdajové straně rozpočtu. I když jde o škrty nevýrazné a tedy nedostatečné, je to krok správným směrem, který jednoznačně Konzervativní strana podporuje. V této souvislosti upozorňujeme na naléhavou nutnost výrazně snížit mandatorní výdaje (včetně quasi mandatorních výdajů na výplaty státních zaměstnanců a chod státních úřadů), nebo na nezbytnost zastavit korupci, která astronomicky zdražuje veřejné zakázky.

Současné politické elity jsou zjevně neschopné pochopit vážnost problému, před kterým stojíme; kvůli svým osobním či stranickým ambicím zamlčují nepříjemné problémy a ke škodě všech odkládají jejich řešení. Vlajkovou lodí této dlouhodobé neschopnosti je stálé odkládání reformy penzijního systému, kdy tato oblast sama - vzhledem k rozsahu mandatorních výdajů s ní spojených - dokáže ve svém současném stavu a s aktuálními trendy odsoudit celý stát, tedy každého z nás, ke krachu.

I když tedy verbálně občas některý ze stávajících politiků přitaká realitě (např. větou typu: „Ano, náš státní rozpočet skutečně musí projít hlubokou strukturální změnou."), minulost tyto řečníky usvědčuje z pokrytectví. Neplatí to jen pro politiky ČSSD, ale bohužel se to stejnou měrou týká i politiků stran prohlašujích se za pravicové. Nemohou proto mít a nemají důvěru většiny veřejnosti.

Konzervativní strana

za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman, kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715