PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

19.06.2001
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

Černobyl, rakovina, BSE a Priony - poplašná zpráva?

Jak je to se "šílenými krávami".


To co si zažili občané pod deštníkem Unie, spadlo nějak i organizovaně v tomtéž kašpárkovském podání i k nám. Nebyly to neviditelné mraky, po kterých září dodnes v lesích houby, ani nebily zvony na poplach před morovou ránou, či jinou pandemií, kterou nebylo sto vysvětlit, když neznalo se bakterií ba již vůbec virů a stavěli se jen morové sloupy na náměstích jako varování pro příští generace. Mrtví se jen shrabovali, snášeli a zahrabovali a někde i pálili.

Nejen po událostech v Anglii, ale i v posledních dnech u nás je náš občan mystifikován nejen medii, ale i odpovědnými odborníky, státní správou a politiky o tzv. nákaze BSE a tzv. důsledku, který by mohl potkat sem tam nějakého člověka ve formě CJS, tzv. Creutzfeld-Jakobova syndromu.

Bovinní ... encefalitida - tzv."nemoc šílených krav" by měla být spíše projevem tzv. veselých krav, nikoliv veselých sýrů z nich. Mystifikace občanů spočívá především v tom, že se hovoří o nákaze. Občan většinou začne po takové zaručené zprávě panikařit a domnívá se, že se na něho a na jeho bližní řítí nějaká morová rána nebo pandemie, která bude kosit lidstvo zcela nekontrolovaně a po milionech. To chce okamžitý zásah, prevenci a uvolnit stamiliony ze státních rozpočtů na ochranu něčeho, čeho si ani vědci nejsou vědomi a o čem nelze říci, že by se jednalo vůbec o nemoc, natož nemoc přenosnou klasickými vstupními branami do člověka, nemoc v pravém smyslu slova a o nemoc nakažlivou klasickými cestami.

Pokud jsem zmínil veselé krávy, nikoliv krávy šílené, mám k tomu své lidské, ale i odborné důvody. Zcela dobře nám chutnají sýry z veselých krav, ale zcela jistě máme po chuti při vyslovení nic nevysvětlujících zkratek BSE a CJS (N). Není-li chuť, jsou i takové krávy zbytečné, ale jak se jich zbavit, když i nejveselejší sýry nikdo nekupuje prostě proto, že je jich nadbytek, tudíž přebytek, tudíž přebytečných krav. I chtěl bych být tím vynálezem, Prionem, Prionem pod zkratkou Pr Psc (scrapie), česky "svědivý prion", který když mutuje, krávu v posledku obveseluje, když již dala všechna telata, nadojila co se očekávalo a stejně půjde na jatky, odepsána za pár babek, když vydělala dost. Škody tedy téměř žádné.

Co se to stalo s veterináři, kde zůstali humánní doktoři, kde zůstali občané, když je přes BSE a CJS takový útok na státní rozpočty, který nemá obdoby ani s Černobylskou aférou, když nejde o nákazu, ani pandemii a již vůbec o morovou ránu, která kosí lidstvo po milionech.

Co si mají myslet občané EU, když Evropská komise 12. 6. 2001 předložila sérii opatření, která mají rozšířit výzkum týkající se údajné nervové nemoci dobytka (BSE). To vše v souvislosti s výskytem BSE i v České republice. Jedná se zejména o uvolnění 25 miliónů eur na nový výzkum. Jde však o výzkum krav!

Chtěl bych být výzkumníkem za tyto peníze. A to nejsou vůbec ty první, ani ty poslední. Chtěl bych vidět srovnávací čísla, která byla z rozpočtových kapitol jednotlivých států, ale i EU, vržena na pandemické virové choroby, na jen prevenci proti rakovině byť jen v důsledku Černobylu, či jaderných elektráren. Takové peníze spotřebuje především nikoliv výzkum, ale preventivní či předčasná kurativní opatření, firmy, které jsou na problému za úplatu angažovány. Pod mediálním chaosem a polo-profesionálním blábolením si někdo vždy mastí kapsu. Okolo radikálního řešení problému (BSE) se vždy najde kordon policajtů a armády, který to co činí ani neví proč, ale přesto zadarmo, skrze státní rozpočet. Na to se vždy peníze najdou. Na ochranu něčeho pro občana se vždy najde zákon, který ochranu (byť zcela nepotřebnou, ale také neobjednanou) skrze někoho pro občana zařídí, ale z povinnosti (dokonce zákonné) musí ji ten, kdo si ji neobjednal, přesto zaplatit.

Tak to dnes chodí po vlastech českých, ve Špidlově falešném sociálním státě. Co je to však Creutzfeld-Jakobův syndrom a jak to souvisí s BSE u "šílených krav". Mezi pacientem a jeho lékařem vzniklo před léty symptomatické poznání, že něco nezvyklé, co tu ještě nebylo, co není ani bakterióza, ani viróza, ničí zdraví člověka a usiluje o jeho život. Dokonce se nejednalo ani o zoonózu, ani o útok parazitů či nálevníků. Nebyly ve věci zjištěny anabolické stereoidy, ani jedy, ale ani drogy, přesto u nás cca 80 let se chovali lékaři a vědci k syndromu zcela rezervovaně.

CJS je rozpad mozkové a míšní tkáně v důsledku zcela dodnes nezjištěném. Současná věda sice navádí, že může jít o syndrom, který koreluje s dlouhodobým výskytem prionu v blízkosti mozkové a míšní tkáně, ale biochemické děje nejsou popsány a průkaznost je velmi nízká. Prionem lze dnes přes značné výzkumné náklady označit nejistou strukturu globulární bílkoviny primitivního typu, složenou z neurčitých aminokyselin, nezvyklých vazeb a chemické struktury navíc proměnlivé, tedy mutantní. V dostupné literatuře nic víc není a nelze ani více dovodit.

Vědě se sice podařilo vyklonovat z vyselektovaného prionu (již primárně vytvořeného živým organismem) prionový produkt, který byl aplikován na pokusná zvířata (myši a morčata) a bylo zjištěno, že existují objektivně dvě formy Prionů. První forma je evidována coby Pr Pc - vyskytuje se u všech živých organismů složených ze složitějších bílkovin, tedy u teplokrevných zvířat, tyto Priony se nemění, nerostou na úkor donorové tkáně, tedy jsou v podstatěpatologicky imunní.

Druhá forma Prionů pod zkratkou Pr Psc (scrapie) - coby " svědivý prion" mutuje s prvním prionem na jednu formu základní aminokyseliny a to energeticky na úkor destrukce donorové tkáně (mozkové a míšní). Destrukcí mozkových nebo obecně tkáňových buněk se vytváří "vakuoly" (mutací v jeden druh aminokyseliny), což může trvat v uzavřeném kruhu bez následků na donorové tkáni několik i desítek let (i dvě až tři desítky let), až se vytvoří tzv. amyloidní plak a odtud exponenciálně dojde k pomnožení jednoho druhu aminokyseliny, která má za následek prionovou změnu tkáně, syndrom (následná reakce organismu popsaná u člověka jako CJS). Bílkovina Prion může být tedy příčinou prionového syndromu popsaného jako CJS.

Vzhledem ke zjištění dosavadního výzkumu, že priony prvního řádu má většina živých organismů vyššího řádu, priony druhého řádu (scrapie) navíc mutantní, nelze jinak než pokusně izolovat až z mrtvých tkání, když zaživa nejsou současnými diagnostickými metodami identifikovatelné. Pokud není mutantní prion identifikovatelný, není ani lumbálně a asi ani nijak jinak přenosný.

Kdy se stane napadený organismus Prionem druhého řádu již letálním, pro následky pomnožování prionů v amyloidní plak, a vývoj syndromu jde destruktivně dál, až ke smrti organismu, to nikdo neví, a je to doposud věcí bádání. Proto i oněch 25 miliónů eur z rozpočtu EU, ale jen na výzkum BSE u krav.

Ti, kdo nařídili poplach ve jménu bovinní spongiformní encefalopatie u krav a Creutzfeld-Jacobova syndromu u něco málo lidí, jsou asi natolik silní, že jim nemohou normální smrtelnící oponovat, přestože tu jde zcela očividně o zcela jiné zájmy než je ochrana spotřebitele, či zdraví lidí, natož zdraví krav. Nafouknutá "propagace BSE a CJS" je hysterií vyvolanou zřejmě ekonomickými kruhy a svým způsobem si troufám říci za jiné, že může jit o poplašnou zprávu a možná i o zneužití pravomocí veřejných činitelů při zásahu do cizího majetku.

Likvidační opatření a náklady spojené s "prevencí" jsou zcela nesouměřitelné s důsledky a četností ohrožení syndromem z BSE a jde v podstatě o hru mocných, využívajících mediální hysterie. "Propagace" BSE na úkor státních rozpočtu, tedy kapes daňových poplatníků, nebo přímo na kapsy spotřebitelů hovězích produktů je hrou mocných, kteří velmi dobře vědí, že rýma a chřipka jsou neskonale nebezpečnější.

Proč to dělají? "Nemoc" doposud dostatečně ani nedefinovaná, doslova banální co do nákazového ohrožení, hýbe stamiliony státních prostředků, které inkasují služebníci ve jménu likvidace BSE. Co se tu vlastně likviduje? Jsou vynaložené prostředky odpovídající "ohrožení"? Je vůbec občan přímo ohrožen? Jak vysvítá z mlčenlivé mlhy o žádnou zvláštní hrozbu vůbec nejde. Nejde asi ani vůbec o nemoc!

Na Prionech tedy někdo začal neskonale profitovat, což se dá snadno zjistit. Jde o státní objednávku pro vybrané chovy? Kam a ke komu směřují státní finance se dá lehce zjistit. Je zajímavé, že pro jednu krávu zrovna do družstva, jehož předseda je předsedou SZDS v okrese Jihlava, jehož kádrový vývoj je dobře znám.

Na Prionech se dá dost dobře vydělat a zachránit podnik před bankrotem, sledujte proto, kam půjdou tak obrovské peníze a v jakých souvislostech. A hlavně proč vůbec.

Nakonec když se skoro jistě tuší, že původem rozšíření BSE jsou masokostní moučky a existuje jistá souvislost na CJS, postačí trvalý a definitivní zákaz zkrmování masokostních mouček kravami. Ani krávy nemusejí po vyřazení ležet na pultech řezníků. Jejich hlavy a páteře mohou jednoznačně skončit v kafileriích nebo v kamnech, a neškodné staré a utahané maso vyřazených dojnic v některých výrobcích nebo v konzervách pro psy a kočky.

Za současné finanční podpory začíná mnoho výrobců (nikoliv chovatelů) hovězího masa toužit po návštěvě Prionem. Vypadá to na velký kšeft pro někoho, který nakonec zaplatíme všichni a bez efektu.

 

V Branišovicích dne 19.6.2001

 

Ing. Jaromír Morávek

Člen předsednictva Konzervativní strany