PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

06.08.2010

Autor: Jiří Nedoma

Ad ANKETA - LN čtvrtek 5. srpna 2010

Reakce na odpověď generála Beera, zda si skupina bratří Mašínů zaslouží státní vyznamenání.


Pro místopředsedu československé obce legionářské, pana gen. Alexandra Beera, ti, kdo zabíjejí lidi žijící v míru jenom proto, aby se mohli dostat ze země, nepředstavují žádný odboj, ale jsou to jen vrazi (viz příslušnou anketu). Jestliže se pan generál domnívá, že lidé v té době žili v míru pak se mýlí nebo se na násilí na národě sám podílel a nyní se snaží svojí minulou činnost té doby zlehčovat a proto vinu hledá na lidech, kteří byli připraveni položit své životy za svobodu národa. V době, kdy otec bratří Mašínů vedl boj proti nacistickému Německu, který zaplatil svým životem, pan generál Beer pracoval pro jeho spojence Sovětský svaz jako odborník na textilní stroje, které do SSSR dodávalo nacistické Německo ze zabraného Československa, neboť šlo o čs. textilní stroje. Do čs. armády vstoupil až když Německo napadlo svého spojence SSSR a německá armáda stála skoro před Moskvou. V té době jiní čs. vojáci již několik let bojovali na západních frontách nebo doma jako slavní Tři králové - Balabán, Mašín a Morávek a další odbojové skupiny.

Již v březnu a dubnu 1948 čs. armádu muselo opustit 27 generálů a 813 vysokých důstojníků. Od května 1948 do února 1949 proběhla vlna čistek, která postihla 2000 vojáků z povolání. V letech 1948 až 1953, ještě před činností skupiny bratří Mašínů, bylo z celkového počtu 13112 důstojníků okolo 4000 propuštěno z politických důvodů, asi 1000 jich bylo odsouzeno k vysokým trestům a 28 jich bylo popraveno na základě vykonstruovaných obvinění, mezi jinými přátelé jejich otce a především zástupce náčelníka generálního štábu gen. Heliodor Píka, kolega a nadřízený pana gen. Beera, popravený 8.1.1949 v plzeňské věznici na Borech. V naší zemi se udává něco přes 10 tisíc popravených, ubitých ve vězení, zastřelených na útěku a umučených ve věznicích 50tých let a několik set tisíc vězněných v 50tých letech, mezi kterými bylo i mnoho žen a dětí, které se matkám narodily ve věznicích a během několika dní zemřely. Sám jsem se touto problematikou zabýval, takže vím o čem mluvím. Stačí panu generálovi dojít na ďáblický hřbitov a sám se o tom přesvědčit. Jestliže pan generál Beer toto nazývá dobou míru, pak jasně ukazuje, že se na této činnosti asi podílel a pak nezbývá ministrovi národní obrany než aby se tvrzeními pana gen. Beera zabýval a jeho činnost v té době prověřil a vyvodil z ní důsledky. Rád bych věděl, co pan gen. Beer pro svého nadřízeného gen. Heliodora Píku, pro své kolegy mučené a umučené v hradčanském domečku, pro gen. Kutlvašra, pro mjr. Ctibora Nováka a jejich osvobození udělal, neboť jako pro vojáka to byla jeho povinnost. Uvedený výčet obětí čs. důstojníků a generálů, především těch ze západní čs. armády i obětí civilních občanů, včetně Jana Masaryka, paní Dr. Milady Horákové, se stala ještě před dobou, kdy skupina bratří Mašínů začala svůj ozbrojený boj s komunistickou totalitní mocí zcela ve smyslu dopisu jejich otce, který jim v posledním dopise na rozloučenou vzkázal, že chránit svobodu vlasti a národa je povinností každého uvědomělého Čecha, který nechce býti porobeným otrokem. Bratři Mašínové, jejich strýc Ctibor Novák i jejich druzi nezklamali, kdo zklamal byl pan gen. Alexandr Beer a jemu podobní, včetně arm. gen. Ludvíka Svobody, který národ zradil několikrát. Bratři Mašínové, mjr. Ctibor Novák a jejich druzi a několik dalších odbojových skupin, věděli, že tyranovi je nutno ukázat vzdor, ale také, aby malomyslnému národu dodali odvahy, neboť situace ukazovala na začátek nové světové války. Proto se rozhodli emigrovat, vstoupit do US Army a bojovat za svobodu národa, navíc nesli vzkaz, že v zemi existuje vojenská moc, která spojencům pomůže a umožní jim rychlý postup do vnitrozemí.

Uznává-li pan generál Alexander Beer jen takový třetí odboj, při němž byli lidé zavřeni a trpěli, zcela jistě v důsledku nestatečnosti a zrady generálů a vysokých důstojníků, včetně arm. gen. Ludvíka Svobody, pak já mám právo uznávat jen ty vojáky, kteří se zlu postavili na odpor, ne však zbabělce, kteří národ opustili a zradili. Tolik má odpověď panu gen. Alexandru Beerovi.