PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

07.09.1999
Kategorie: Školství

Autor: Jan Kubalčík

Absolventi škol, nezaměstnanost a rovnostářství

Další krok k socialistické nivelizaci na obzoru!


Páni ministři školství a práce a sociálních věcí naší vlády představili společnou ideu. Stát má po určitou dobu hradit zaměstnavatelům mzdu absolventů škol, které zaměstnají. Cílem je snížit nezaměstnanost mezi absolventy škol a dát jim možnost získat praxi.

V první řadě jde o další (a zřejmě ne nevýznamný) výdaj ze státního rozpočtu, který, jak známo, není nafukovací. Mimo tento obecný fakt je tu však ještě jeden aspekt, pro který mám zato, že uvedení této myšlenky do praxe je škodlivé. Každý násilný zásah do přirozeného běhu věcí generuje nezamýšlené důsledky. Na následujícíchřádcích se pokusím jeden takový formulovat.

Představme si tedy, že výše popsaná myšlenka je uvedena v život. Do tohoto okamžiku je jistá (a přiznávám, ne nepodstatná) část absolventů škol bez práce. Ta druhá část, troufám si říct ta v průměru schopnější, zaměstnání má - za běžný plat, byť nástupní. Nyní však budou s podporou státu zaměstnáni téměř všichni. A každý zaměstnavatel (až na statisticky zanedbatelné výjimky) vezme absolventa do práce pouze za tuto státní almužnu (na víc v rozpočtu nebude). Vzpomeňme známou situaci, kdy zaměstnavatel nesmí absolventa zaměstnat na dobu určitou, pokud si o to sám nepožádá. A on "rád" požádá. Nastává tedy jakási zhoubná rovnost. Ať už absolvent něco umí (a za normální situace by sehnal běžně placené místo), či nikoli, a ať už vykonává jakýkoli druh práce, je na určitou dobu nucen pobírat "státní plat". Jak k tomu ti schopní přijdou? Navíc se pouze laťka posune o stupeň výš. Dnes jsou absolventi škol a mezi nimi je značná nezaměstnanost. Napříště budou titíž lidé ve stejné situaci, jen se změní název kategorie, do které budou spadat - "ti, jenž mají jako praxi pouze tzv. ochranou dobu". Stát (daňového poplatníka) to bude stát peníze, zvýší se míra nivelizace ve společnosti a příznivý efekt na nezaměstnanost nula. Vpravdě socialistický manýr.

Závěrem bych si dovolil poznamenat, že (předpokládaje reálnost výše nastíněného) buď si toto páni ministři neuvědomují, a pak na svých postech nemají co dělat, nebo to dobře vědí, a potom by bylo čestné to naplno prohlásit. Vždyť nakonec z úhlu socialistického nazírání světa to není nic proti ničemu. Doporučoval bych však těm schopnějším absolventům škol, aby se nad záměrem své vlády hluboce zamysleli. Já osobně bych jako rozumnější (chápu,že pro socialisty nepřijatelnou) cestu viděl vhodné snížení daňové zátěže pro podnikatele, kteří následně vytvoří více pracovních míst.

 

Brno 7.9.1999

 

Jan Kubalčík

předseda Městského společenství SKS Brno