PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

05.05.2023

Autor: Konzervativní strana

78. výročí ukončení 2. světové války v Evropě

Západní svět se zjevně nepoučil ze svého selhání


 

Pomáhat našim přátelům je v našem zájmu a je to také naše morální povinnost. Pomáhat našim nepřátelům je jak nemorální, tak hloupé. ... Měli by si rovněž uvědomit a připomenout Bismarckovu zásadu, že 'nikdo nikdy nezbohatne natolik, aby si nepřítele koupil ústupky'. Tuto starou moudrou zásadu si nepřipomněli pánové Chamberlain a Daladier v Mnichově. Zapomněli na ni patrně i stoupenci 'appeasementu' v dnešní době a 'realisté', kteří ovšem realitu neberou v potaz." (Josef Kalvoda, 1959)

V pondělí vzpomeneme výročí ukončení druhé světové války v Evropě. Konzervativní strana se připojuje k těm, kteří si tento den vítězství nad nacistickým totalitarismem připomínají. Je ale nutné si uvědomit, že první velkou oporou a společníkem nacistů při jejich expanzi byl stalinistický SSSR. U této příležitosti si ale musíme také připomenout, že k oběma světovým válkám došlo zejména v důsledku hodnotového úpadku Západu. To, že náš dnešní materiální blahobyt nás před příští možnou katastrofou nemusí ochránit, vidíme zejména od února 2022.

Byla to slabost Západu, která dodala ruskému agresorovi odvahu k útoku na Ukrajinu. Západní svět se zjevně nepoučil ze svého selhání, které umožnilo hitlerovskému Německu rozpoutat dosud největší válečný konflikt v dějinách lidstva. Většina z pamětníků událostí z let 1938-39 si jistě donedávna nepřipouštěla, že by během svého života mohla prožívat tak intenzivní pocity déjà vu.

Je zásluhou v první řadě našich polských spojenců, že si západní svět konečně uvědomil nebezpečí, které ruská agresivní imperiální politika představuje. Patří jim za to náš dík. Destruktivní vnitřní kulturní války a fanatická honba za tzv. uhlíkovou neutralitou nás společensky i hospodářsky vyčerpávají a poutají naši pozornost natolik, že nám smrtelné nebezpečí hrozící ze strany putinovského Ruska unikalo. Pokud se budeme i nadále vysilovat hledáním umělých vnitřních problémů tam, kde ve skutečnosti žádné problémy nejsou, nebo jsou ve srovnání s nebezpečím, které nám hrozí, zcela malicherné, nikdy nebudeme tak silní, abychom ruského agresora porazili. A to tím spíš, pokud si budeme nadále podlamovat naše hospodářství prostřednictvím ideologických projektů typu New Grean Deal. Pokud progresivní levice nechce převzít díl odpovědnosti za případné příští kremelské agrese coby spojenec Moskvy, musí konečně zastavit útoky na společnosti zemí Západu.

Blahobytem rozmazlená společnost, která se dnes pod tlakem progresivní levice vydá cestou dalšího hodnotového rozvratu, zítra přijde o své bezpečí a bude žít v bídě. Proto doufáme a věříme, že se naše vláda bude i nadále zasazovat o co možná nejširší a nejúčinnější pomoc Ukrajině a současně nebude ustupovat nárokům vznášeným novodobými woke jakobíny. Jedině zastavením agresora v této fázi války totiž můžeme zabránit tomu, aby se hrůzy druhé světové války v dohledné době opakovaly.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

5. května 2023