PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

07.05.2015

Autor: Konzervativní strana

70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě

Letos poděkujeme za osvobození části naší vlasti položením kytice u hrobu generála Pattona.


Zítra vzpomeneme výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Konzervativní strana se připojuje k těm, kteří si tento den vítězství nad nacistickým totalitarismem připomínají. Připomínáme však také, že 2. i 1. světová válka byla zejména důsledkem hodnotového úpadku Západu. Náš dnešní materiální blahobyt nás před příští možnou katastrofou nemusí ochránit.

V nejširším možném pohledu ctíme nevinné oběti konfliktu a památku všech, kteří jakkoli přispěli k porážce hitlerismu, který měl na svědomí miliony lidských životů a nevyčíslitelné duchovní i materiální škody, a kterému můžeme poděkovat za umožnění nástupu komunistické totality do Evropy. Naprostá porážka nacismu pak sice otevřela dveře lepší poválečné budoucnosti, ale ne všichni uměli tuto příležitost náležitě využít. Jedněmi z těch, kteří dokázali zužitkovat nabídnutou naději nejlépe, byli nakonec sami Němci (nebo alespoň jejich část), kteří byli donuceni denacifikovat, reflektovat kriticky svoji minulost, dokázali se z ní poučit a za pomoci západních spojenců vybudovat silnou a prosperující zemi, která není hrozbou pro své sousedy.

V užším pohledu politickém nezbývá než poděkovat za osvobození části naší vlasti západním spojencům. Konzervativní strana tak letos učiní, spolu s Klubem angažovaných nestraníků a Korunou českou - monarchistickou stranou Čech, Moravy a Slezska, položením kytice u hrobu generála George S. Pattona na vojenském hřbitově v Hamme v Lucembursku. Území obsazené 3. americkou armádou, které tento vojevůdce velel, bylo jedinou částí našich zemí, která byla na jaře 1945 vpravdě osvobozena. Žel Bohu jen nakrátko.

S příchodem Rudé armády k nám byl totiž s plnou silou zavlečen sovětský bolševismus - rudý totalitarismus, který pouze vystřídal předchozí totalitarismus hnědý. Proto, přes úctu ke každému padlému, který byl v uniformě Rudé armády téměř pouhým nástrojem v rukou sovětské tyranie, nesdílíme přesvědčení, že se jednalo o v pravém smyslu toho slova osvobození. Jedno jho bylo nahrazeno druhým, nejméně stejně těžkým.

Vždyť konec 2. světové války byl pro nás vytýčen v Moskvě Smlouvou o československo-sovětském přátelství či Košickým vládním programem. Podle těchto not došlo k zákazu politických stran, znárodňování a vyhánění. Vyústěním pak bylo odmítnutí Marshallova plánu a únorový puč. Smutným konstatováním pak je, že sovětská moc se v naší vlasti etablovala snáze než v jiných nově dobytých územích. Z našeho vlastního zásadního podílu na temných událostech naší moderní minulosti se nemůžeme nijak vyvinit.

Konzervativní strana si proto konec 2. světové války připomíná jako jednu z promarněných příležitostí, kdy české země měly šanci navázat na to lepší ze své minulosti, ale vydaly se cestou bolševického barbarství, které - „díky" absenci dekomunisace - na východě opět zvedá hlavu a upírá svůj zrak našim směrem. Logika revanše, který vyústil v jatka 2. světové války, je zpět, dost možná s ještě děsivější silou. Ostatně soudíme, že je třeba zakázat Komunistickou stranu, stejně jako byla zakázána NSDAP.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík, místopředseda

7. května 2015