PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.11.2022

Autor: Konzervativní strana

17. 11. 1989 - 17. 11. 2022

Tiskové prohlášení Konzervativní strany k listopadovému výročí


Před 33 lety jsme se začali zbavovat toho, co půl století dusilo naše osudy, ničilo hospodářství, přírodu, památky, kulturu a vedlo nás k celkové zaostalosti. Tento úpadek nezačal v r. 1948, ale komunistický režim jej nebývale akceleroval. Totalitní režim jsme nakonec v roce 1989 s nadšením svrhli a nadechli se svobody. Zbavili jsme se sovětských okupantů, Varšavské smlouvy i RVHP a stali jsme se součástí demokratického světa a jeho struktur, NATO a Evropské unie. Nešlo ani tolik o naši vlastní zásluhu, díky patří mnohým, mezi nimi se sluší vyzvednout presidenta Ronalda Reagana, sv. papeže Jana Pavla II. a premiérku Margaret Thatcherovou.

Konzervativní strana odkazuje na svá dřívější prohlášení k výročím 17. listopadu v uplynulých letech. Upozorňovali jsme v nich na mnohé jevy a tendence, které tento státní svátek nasvěcují spíše jako živý symbol, než jako pouhý objekt vzpomínek. Právě před rokem jsme identifikovali několik palčivých úkolů, které čekaly na tehdy nastupující vládu: zvýšit výdaje na obranu, stát pevně na straně rodiny, urychleně zahájit výstavbu bloků jaderných elektráren a celkově radikálně omezit energetickou závislost na Ruské Federaci, nezapomínat na rizika kulturně nekompatibilní imigrace, zkrotit státní rozpočet.

Nečiní nám to žádnou radost, ale uplynulý rok nám dal za pravdu. Ruská Federace přešla od své regionálně omezené vojenské agrese proti Ukrajině k rozsáhlé invazi, současně opětovně nabírá na intenzitě válka kulturní, kterou progresivní levice vede proti vlastní civilizaci (dnes tedy zejména dalším stupňováním požadavků stran tzv. manželství stejnopohlavních párů...). Dlouhodobá laxnost v oblasti energetiky přinesla své trpké ovoce a hledání jiných než ruských zdrojů ropy a zejména plynu není dnes otázkou strategické rozvahy, ale spíše akutních kroků, přičemž k zahájení výstavby JE jsme se přiblížili jen opatrně. Nezbytný manévrovací prostor, jako ostatně celou ekonomiku, si přitom podvazujeme trváním na projektu Green Deal. Obnovený imigrační tlak přiměl vládu k přijetí opatření (podle všeho účinných) na hranici se Slovenskou republikou. Tlak, pod kterým je státní rozpočet, stále roste.

Téměř každý z těchto úkolů by za běžných okolností mohl stačit k tomu, aby se pod jeho tíhou politická stabilita země rozložila. I proto je na místě si stále připomínat, že vývoj naší země po Listopadu 89 byl přes všechny své nedostatky neskonale lepší, než cokoli mezi lety 1938 a 1989.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda