PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

III. Otázky na názorovou orientaci

Ověřte si, jak se Vaše názory shodují s názory Konzervativní strany13. Chcete konzervovat současný stav v České republice?

         


14. Jste pro zavedení rovné sazby daně?

         


15. Jste pro zavedení plošné ekologické daně?

         


16. Jste pro zrušení dědické daně?

         


17. Jste pro zrušení daně z úroků a dividend?

         


18. Jste pro podstatné zvýšení daňového zvýhodnění (stejný nezdanitelný základ i pro děti) pro rodiny s dětmi se současným zrušením přídavku na dítě?

         


19. Jste pro to, aby stát zvýhodňoval soukromé podniky, které jsou „vstřícné k rodině“ (částečné úvazky, flexibilní pracovní doba, atp.)?

         


20. Jste pro zavedení jedno až dvoutýdenní otcovské dovolené orientované zejména na nejútlejší věk dítěte?

         


21. Jste pro změnu z povinné školní docházky na povinné vzdělávání?

         


22. Jste pro pobídky zahraničním investorům (daňové úlevy atd.)?

         


23. Jste pro důsledné dokončení restitucí zemědělského, lesního, církevního majetku a majetku emigrantů, resp. pro spravedlivé majetkové vyrovnání?

         


24. Je podle Vás nutná reforma penzijního systému?

         


25. Jste pro povinné použití výnosů z privatizace zbývajícího státního majetku výhradně na nastartování reformy penzijního systému?

         


26. Považujete korupci ve státní správě za závažný problém?

         


27. Jste pro zrušení těžebních limitů na uhlí?

         


28. Jste pro zastavení jaderné elektrárny Temelín?

         


29. Jste pro podporu alternativních zdrojů energií?

         


30. Jste pro celoplošné dotace zemědělcům?

         


31. Jste pro podporu ekologického zemědělství?

         


32. Jste pro přerušení současné kontinuity komunistického práva?

         


33. Je podle Vás současný stav a systém Policie ČR vyhovující?

         


34. Jste pro zákaz mezinárodní kamionové dopravy o víkendech?

         


35. Je podle Vás odliv obyvatelstva z venkova do měst problém?

         


36. Je podle Vás současná praxe „podpory v nezaměstnanosti“ vyhovující?

         


37. Jste pro zavedení přímých plateb u lékaře a úhradu nákladů na hospitalizaci, které nesouvisí s lékařskou péčí (strava, hygiena, energie…)?

         


38. Jste pro zavedení školného na státních vysokých školách?

         


39. Podporujete posílení role soukromého sektoru ve vědě a výzkumu?

         


40. Jste pro zřízení základny armády USA na území České republiky?

         


41. Jste pro federalizaci Evropské unie (např. přijetím Ústavní smlouvy)?

         


42. Jste pro změnu volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu?

         


43. Jste pro zavedení možnosti korespondenčního hlasování ve volbách?

         


44. Jste pro zadržování občanství Čechů žijících v zahraničí?

         


45. Jste pro zavedení přímé volby prezidenta?

         


46. Jste pro přijetí zákona o obecném referendu?

         


47. Jste pro odluku církví od státu?

         


48. Jste pro úpravu vztahu katolické církve a státu formou konkordátu?

         


49. Jste pro podporu ochrany lidského života od početí až po přirozenou smrt?

         


50. Jste pro zrušení tzv. „registrovaného partnerství“?

         


51. Jste pro obnovení trestu smrti?

         


52. Podporujete legalizaci lehkých drog?

         


53. Jste pro celoplošný zákaz kouření?

         


54. Jste v rámci „boje za rovné příležitosti“ pro určování kvót a pozitivní diskriminaci (např. žen v politice atd.)?

         


55. Jste pro zákaz činnosti KSČM?

         


56. Jste pro integraci Romů do české společnosti?

         


57. Jste pro zpřísnění imigrační politiky?

         


58. Souhlasíte s tím, že dítě by pokud možno mělo být vychováváno oběma svými rodiči?

         


59. Souhlasíte se současnou úpravou rozvodů?

         


60. Souhlasíte, aby v případě rozpadu rodiny byly děti i nadále vychovávány oběma rodiči ve společné, případně střídavé péči?

         


61. Podporujete tažení za „práva dětí“?

         


62. Předložíte, případně podpoříte zákon na podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie?

         


63. Podpoříte podstatné zvýšení poplatků za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro účely stavebnictví?

         


64. Podpoříte vznik národního parku Křivoklátsko, případně i dalších národních parků?

         


65. Podpoříte pokračování tzv. ekologické superzakázky na likvidaci starých ekologických zátěží?

         


66. Zavedete zpoplatnění pro osobní automobily do 3,5 t za ujeté kilometry?