PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

II. Otázky na činnost

6. Kdo financuje činnost Konzervativni strany?

Pouze její členové prostřednictvím členských příspěvků. Samozřejmě chceme tento stav změnit. Mimo to obdržela Konzervativní strana v předvolebních obdobích několik finančních darů, které použila na financování kampaně a řádně vyúčtovala v každoroční finanční uzávěrce, která se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 

7. Kolik má Konzervativní strana zastupitelů v obcích, starostů, krajských zastupitelů, poslanců a senátorů?

Konzervativní strana nemá zastoupení v zastupitelských sborech.

 

8. Zúčastnila se Konzervativní strana voleb do Poslanecké sněmovny?

ANO

 

9. Zúčastnila se Konzervativní strana voleb do Senátu?

ANO

 

10. Zúčastnila se Konzervativní strana voleb do zastupitelstev krajů?

ANO

V roce 2004 v kraji Karlovarském, Plzeňském a Olomouckém.

V roce 2000 v kraji Jihomoravském (tehdy Brněnském) a Olomouckém.

 

11. Zúčastnila se Konzervativní strana voleb do Evropského parlamentu?

ANO

 

12. Má Konzervativní strana na politické scéně nějaké současné nebo potenciální partnery?

ANO. Jsou to např. KAN, Koruna česká, Právo a Spravedlnost, Pravý blok, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (Agrární strana), Volba pro město (v abecedním pořadí). Každý subjekt je nám blízký jiným způsobem.