PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

06.10.2006
Kategorie: MS Brno

Autor: MS Konzervativní strany Brno

Program Konzervativní strany

pro volby do Zastupitelstva města Brna


Konzervatismus je základem vyspělé západní civilizace - pro společnost je nezbytný, neboť vychází z tradic a podporuje uvážlivé reformy. Konzervatismus tedy není prázdné lpění na minulosti, ale život z toho, co se osvědčilo.

Konzervativní strana se chce podílet na řešení problémů v městě Brně a má tyto cíle:

· Zlepšit hospodaření města. Chceme zastavit hazardování se zadlužováním Brna a vyrovnat obecní rozpočty. Proto budeme prosazovat, aby byl plně veřejný nejen rozpočet města, nýbrž vše, co souvisí s jeho čerpáním, zejména smlouvy uzavírané městem Brnem. Podobné principy se osvědčily, podporují totiž střídmost a šetrnost a znesnadňují korupci. Tvrdíme, že komunální politika může a musí být něčím víc, než jen pokračováním podnikání jinými prostředky.

· Uplatňovat oprávněný vliv na hospodaření podniků, které Brno vlastní. Jako příklad nedostatku kontroly nad využíváním vložených prostředků může sloužit Dopravní podnik, který Brnu patří a jeho hospodaření se projevuje hlavně stále se zvyšujícím jízdným.

· Zvýšení bezpečnosti občanů a pořádku ve městě. Brno má sice svoji Městskou policii, ale tato často místo plnění svých přirozených povinností zbytečně konkuruje policii ČR, což je mrhání prostředky. Proto říkáme již dlouho: strážníci patří do ulic a ne do kanceláře; na chodník a ne do auta. Proč vlivní činitelé, kteří tvrdí totéž, nemění svá slova v činy?

· Podpořit privatizaci obecních bytů. Jedná se o byty, jejichž prodej neznamená neúnosnou sociální zátěž. Obecní výstavba se musí týkat pouze malometrážních a startovacích bytů, hlavně pro mladé rodiny. Staví-li obec na jedné straně byty stejné kategorie, které na druhé straně rozprodává, jde o další příklad marnotratnosti.

Konzervativní strana řeší i problémy přesahující rámec komunální politiky. Vypracovali jsme návrh reformy penzijního systému, ctíme důsledný primát rodiny ve výchově dětí, trváme na snížení daní (nutné podmínce hospodářského růstu), nedotknutelnosti poctivě nabytého soukromého majetku...

Konzervativní strana je připravena spolupracovat s přirozenými spojenci na české politické scéně, což jsou politické strany, které ctí konzervativní a křesťanské principyV zahraničí pak hledáme vzory např. u britských konzervativců, amerických republikánů či německé CSU.

Lidská slušnost je nutná, sama o sobě však pro dobrou správu veřejných věcí nestačí. Nabízíme tedy uplatnění politické koncepce stojící na jasných a ověřených filosofických základech - konzervatismu. Tvrdíme, že totalitarismy XX. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení. Odmítáme socialismus ve všech podobách pro jeho iluzi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rostou-cí státní moci, pro pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti člověka. Rovněž nejsme zajedno s liberály pro jejich vypjatý individualismus, ne-respektující ani přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního morál-ního řádu, který přesahuje každého z nás. Pravdy, které zastáváme, jsou dědictvím moudro-sti a zkušenosti našich předků a chceme je předat tvořivosti a vynalézavosti našich potomků.

 

Nebojte se s námi vykročit proti proudu!

Podpořte Konzervativní stranu!

 

Vaši kandidáti:

RNDr. Svatopluk Kalužík; MUDr. Miroslav Beňo; Zdeněk Procházka;...