PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Kandidáti do Poslanecké sněmovny 2010

Detaily Ing. Martin Dolan:

Jméno a příjmení: Ing. Martin Dolan
Funkce: Kandidát č. 3 v Ústeckém kraji
Email:
Foto:
Životopis:

Narodil se 13.2.1977 v Praze. V Roce 2000 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracuje jako IT analytik v pojišťovnictví.

Je zastáncem minimálních státních zásahů do života lidí, neboť je přesvědčen, že právě jednotlivci jsou schopni nejlépe vyhodnotit příležitosti a hrozby, které jim život připravuje. V této souvislosti lituje, že sociální stát (a zejména pak socialismus sovětského typu) oslabil tyto přirozené reflexy lidí, a ti se na něm stali závislými. Věří, že socialismus je vždy cesta k totalitě.

Obává se velmocenských tužeb Ruska, zejména pak zneužití jeho role majoritního dodavatele energií. Věří v nezbytnost evropské a transatlantické integrace. Podporuje aktivní české příspěvky k mezinárodním vojenským misím a podpoře opozice v diktátorských režimech. Přeje si nerozšiřování a nejlépe odstranění nesmyslných socialistických prvků v EU (např. zemědělská a antidiskriminační politika).

Má rád přírodu a prosazuje rozumné nakládání s ní. Přestože neodmítá fakt globálních změn klimatu, je skeptický k nástrojům, které se k jejich oslabení používají (např. biopaliva, nadměrná podpora solární energie). Obává se, že ve výsledku přinesou pro přírodu mnoho škodlivých efektů. Podporuje železniční dopravu na úkor silniční. Nebrání se jaderné energii, ale preferuje decentralizaci energetiky, podporu úspor a malých alternativních zdrojů.

Domnívá se, že lepším nástrojem pro udržení zaměstnanosti je podpora kvalitního vzdělávání než těžkotonážních podniků. Podporuje školné na státních vysokých školách.

Přivítá vyšší spoluúčast klientů ve zdravotnictví, protože věří, že pojištění slouží k léčení skutečně vážných nemocí. Je přesvědčen, že je nezbytná penzijní reforma s co nejnižší mírou přerozdělování a naopak maximální možností jednotlivce rozhodnout o výši a umístění svých úspor.

Je přesvědčen, že strana s názvem Komunistická nemá v politice co dělat.

Zpět