PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Kandidáti do Poslanecké sněmovny 2010

Detaily Ing. Václav Mikulecký:

Jméno a příjmení: Ing. Václav Mikulecký
Funkce: Kandidát č. 3 ve Středních Čechách
Email:
Foto:
Životopis:

Osobní údaje a rodinné poměry

Narodil jsem se 16. 11. 1949 v Praze manželům Mileně a Václavovi Mikuleckým jako druhorozený syn. Mám čtyři sourozence, dva bratry a dvě sestry. Otec, farář Církve Československé husitské, byl zbaven státního souhlasu. Rodiče nás vychovávali v křesťanskohumanistickém duchu a doplňovali nám vědomostní mezery, které socialistické školství mělo a neučilo.

Automatickým výsledkem výchovy rodičů s vyplněnými mezerami ve vzdělání byl náš společný kritický přístup k diktatuře proletariátu v naší vlasti.

Po absolvování studia jsem se oženil s ing. Evou Moulisovou, se kterou jsme společně studovali a hlavně měli společné zájmy a pohled na svět. Odstěhovali jsme se na venkov a narodili se nám tři děti, syn Jan a dcery Helena a Jana. Snažili jsme se vychovávat je v duchu zásad našich rodičů a snad se nám to podařilo. Zatím nám dělají, a to všechny již překročily třicátiny, jenom radost.

Ve čtyřiceti letech jsem se dočkal svobody. Je to pro mě osobně nevýslovné štěstí a radost. Tuto radost mi nyní stále více kazí politická reprezentace naší vlasti. Ale nechci jenom naříkat nad zhasnutým světlem, chci se pokusit světlo znovu rozsvítit, a to s takovým úsilím, jako jsem před dvaceti lety začal přestavovat ONV na úřad přátelský a sloužící občanovi!

Vzdělání

SVVŠ Budějovická, Praha 4. Maturita v roce 1968.

VŠ Zemědělská v Praze. Státní závěrečná zkouška v r. 1973.

Praxe

1) 1973 – 1979 agronom v JZD Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí; agronom v JZD Třebíz, okr. Kladno; agronom v JZD Hořešovice, okr. Kladno.

2) 1979 – 1990 vedoucí rostlinné výroby v JZD Vraný, okr. Kladno.

3) 12. 2. 1990 – 31. 12. 2002 předseda ONV Kladno, následně přednosta Okresního úřadu Kladno.

4) 1. 1. 2003 - 31. 4. 2003 ředitel úřadu Ústřední rady Církve Československé husitské.

5) 15. 9. 2003 - dosud ředitel obilního sila Odbytového družstva Brassica.

Politická angažovanost

1) Zakladatel OF ve Vraném.

2) Na přelomu let 1989/1990 jsem byl vybrán koordinačním centrem OF kladenského okresu za kandidáta na předsedu ONV Kladno a 12.2.1990 jsem byl zvolen plenárním zasedáním ONV.

3) Angažoval jsem se v SNK, nejsem členem SNK.

4) Po zrušení okresních úřadů jsem odmítl nabídku na vedení okresního úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a odešel jsem ze státních služeb.

Zpět