PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

10.09.2008

Autor: Konzervativní koalice

Konzervativní koalice

Uzavření koaliční dohody pro volby do krajských zastupitelstev


Vědomy si blízkosti svých programových východisek uzavřely politické strany Konzervativní strana, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Právo a Spravedlnost a Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu koaliční dohodu o společném postupu ve volbách do krajských zastupitelstev konaných ve dnech 17. a 18. října 2008 a to pod názvem Konzervativní koalice.

Konzervativní koalice podala své kandidátky v krajích Jihomoravském, Pardubickém, Středočeském, Ústeckém a Vysočina.

Konzervativní koalice podporuje kandidátky Koruny České v krajích Olomouckém a Plzeňském.

Konzervativní koalice podporuje kandidátku Unie zdraví a sportu v kraji Libereckém, kandidátku Dohoda pro změnu v kraji Jihočeském a kandidátku Volby pro město v kraji Královéhradeckém.

V ostatních krajích nemá v tomto okamžiku Konzervativní koalice žádné preference.

Konzervativní koalice zavázala své případně zvolené krajské zastupitele ke vzájemné spolupráci ve společném zastupitelském klubu.

 

Konzervativní koalice přijala tuto společnou deklaraci:

Hlásíme se ke konzervativcům západní křesťanské civilizace, která má své kořeny v Jeruzalémě, Aténách a Římě. Hlásíme se k jejím pravdám o člověku a lidských institucích, které jsou platné ne proto, že je máme my, nýbrž proto, že ony mají nás, neboť platí univerzálně.

Tvrdíme, že totalitarismy XX. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení. Odmítáme socialismus ve všech podobách pro jeho ilusi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé státní moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti člověka. Nesouhlasíme s liberály pro jejich vypjatý individualismus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního morálního řádu, který přesahuje každého z nás. Bez tohoto morálního řádu pak nelze okoušet ani plody ekonomické prosperity. Usilujeme tedy o budování moderního právního státu, jehož hospodářská a sociální politika vychází právě z morálního řádu.

Pravdy, které zastáváme, jsou dědictvím moudrosti a zkušenosti našich předků a chceme je předat tvořivosti a vynalézavosti našich potomků. Naše úsilí je snahou o navrácení těchto námi společně sdílených hodnot v život, hodnot, které v nejširším slova smyslu naplňují smlouvu mezi živými, mrtvými a ještě nenarozenými.

 

Za Konzervativní stranu:

Ing. Myslibor Chalupa, CSc.

člen Předsednictva

RNDr. Čestmír Hofhanzl

předseda Smírčího soudu

 

Za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska):

Mgr. Václav Srb

předseda

 

Za Právo a Spravedlnost:

Mgr. Petr Bahník

předseda

František Červenka

místopředseda

 

Za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu:

Vojtěch Fila

místopředseda