PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

29.05.2015

Autor: MS Konzervativní strany Brno

Otevřený dopis primátorovi města Brna

Poděkování za Deklaraci smíření a společné budoucnosti


Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brno

Dominikánské nám. 196/1

601 67, Brno

vokral.petr@brno.cz

 

Vážený pane primátore,

rádi bychom Vašim prostřednictvím poděkovali současnému vedení města Brna a všem zastupitelům Zastupitelstva města Brna, kteří hlasovali pro přijetí Deklarace smíření a společné budoucnosti. Zejména pak děkujeme autorům tohoto záměru, potažmo textu. Konzervativní strana vždy odmítala jakékoli uplatňování principu kolektivní viny a naplňuje nás nadějí, že na nepřijatelnosti takových praktik (nejen dnes, ale i v minulosti) začíná být konečně širší politická shoda.

Zatímco období protektorátu a období od 25. února 1948 do listopadu 1989 je popsáno v zákoně, poválečné období nesvobody v zákoně chybí. Přitom bezprávím byl jistě i poválečný teror vůči sudetským Němcům, ale také vůči Čechům, kteří nesouhlasili s Národní frontou a prokomunistickou-prosovětskou politikou. Součástí tohoto bezpráví byl také násilný proces znárodnění - zestátnění (banky, pojišťovny, klíčové průmyslové podniky, zemědělství). Konzervativní strana proto neuznává zákonnost a platnost protektorátní vlády, stejně jako poválečného košického vládního programu a všech počinů všech vlád Národní fronty, ať již předúnorové či poúnorové. Konzervativní strana proto nesouhlasí s retribučními dekrety a rozsudky národních a lidových soudů v celém civilizovaném a kulturním světě neslýchaným amnestováním vražd a ostatních zločinů, spáchaných do 28. října 1945. Konzervativní strana nesouhlasí se znárodněním průmyslu a zkonfiskováním majetků českých antikomunistů a bezúhonných Němců. Konzervativní strana dále neuznává parlamentní volby v roce 1946 a 1948, jakož i žádné další, které v naší zemi proběhly do roku 1990, neboť ani v jednom případě neproběhly podle platných demokratických zásad. Rovněž nikdy neuzná zákaz konzervativních antikomunistických politických stran, na jejichž odkaz v mnohém navazuje. Konečně tedy Konzervativní strana rovněž nesouhlasí s vysídlením sudetoněmeckých spoluobčanů. Tedy nejen se zločiny, které ho provázely, nýbrž s vysídlením jako takovým, neboť Konzervativní strana odmítá kolektivní vinu a kolektivní trest, jež se příčí křesťanské morálce.

 

S pozdravem, za Konzervativní stranu

Svatopluk Kalužík, předseda MS Konzervativní strany Brno

 

Brno, 29. května 2015

 

Na vědomí: veřejnost, tisk

Kontakt: msbrno@konzervativnistrana.cz, 602 501 853