PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

05.12.2000
Kategorie: Školství

Autor: Jan Kubalčík

Jak je to se školní klasifikací

Poučení ze žaláře národů


Diskuse o správném (tedy spravedlivém a přitom citlivém) přístupu ke klasifikaci žáků, zejména v základním školství, se vrací v poslední době do našich médií stále častěji. Červenou nití táhnoucí se touto diskusí je neustálé probírání možnosti klasifikovat žáky bez známek, pouze slovním hodnocením. Co to tedy naši převratně uvažující pedagogičtí (popř. psychologičtí) odborníci přinesli nového? Nic.

Mám před sebou publikaci "Český student, zápisník veškerého studenstva českoslovanského" (sestavil Jindřich Lorenz, druhé rozmnožené vydání, v Třebíči na Moravě) z roku 1900. Na straně 13 jsou tři tabulky. Jedna z nich nese název "Stupnice známek pro střední školy na Moravě". Mravné chování: chvalitebné, uspokojivé, příslušné, méně příslušné, nepříslušné. Pilnosť: vytrvalá, uspokojivá, dostatečná, nestejná, skrovná. Prospěch: výborný, chvalitebný, uspokojivý, dostatečný, nedostatečný, zcela nedostatečný. Další dvě tabulky jsou "Stupnice známek pro střední školy v Čechách" a "Stupnice známek pro ústavy učitelské", které se obě od první uvedené tabulky drobně liší.

Jsem pro slovní hodnocení žáků na všech stupních škol. Jen bychom se neměli tvářit, že jde o nějaký výdobytek moderních pedagogicko-psychologických přístupů. Jde pouze o to, vrátit se pokorně k praxi starého mocnářství. A když nic jiného, tak alespoň při disputacích uvádět ty, kteří danou věc znali a uplatňovali dříve než my. Opačný přístup se běžně nazývá plagiátorstvím.

 

V Brně 5.12.2000

 

Jan Kubalčík

místopředseda Strany konzervativní smlouvy