PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

18.12.2021
Kategorie: Ekologie

Autor: Pavel Mareš

Zastavte to zelené šílenství

Jaká je pravda o skleníkových plynech?


Už téměř dvě desetiletí se traduje, že údajně 97 % všech vědců se shoduje na tom, že lidská činnost ovlivňuje klimatické změny a je hlavní příčinou globálního oteplování. S tím číslem přišla v prosinci 2004 Naomi Oreskesová v časopise Science Magazine. Je záhadou, jak se k němu dopracovala, neboť tak vzácná shoda neexistuje snad ani v otázce, zda je země kulatá nebo placatá, natož v mnohem spornějších otázkách ohledně klimatu.

Oregonský ústav pro vědu a medicinu uspořádal o lidském vlivu na globální oteplování anketu mezi americkými vědci; z nich 31.478 lidský vliv na podnebí vylučuje nebo o něm pochybuje. To mají být ta pouhá 3 % pochybovačů? Je evidentní, že těch pověstných 97 % je ryzí výmysl, jehož se však chopila senzacechtivá média a pod jejich vlivem se klimatický alarmismus nakonec zhmotnil až do podoby Pařížských dohod.

Je snad zbytečné zdůrazňovat, že o vědeckých faktech se nerozhoduje hlasováním. Ta se jako fakta buďto prokáží, nebo neprokáží. Když Einsteinovi sdělili, že stovka německých vědců jeho teorii relativity prohlašuje za nesmysl, Einstein se jen usmál: Na co stovka? Kdybych se mýlil, stačil by jeden.

Dr. Jay Lehr a Terigi Ciccone na serveru www.CFACT.org v r. 2020 zveřejnili článek, který pověru o lidském vlivu na globální oteplování uvádí na pravou míru (zdroj: https://www.cfact.org/2020/12/10/the-greenhouse-eeffect-in-more-depth/). Následující text je jeho stručný výtah.

Skleníkovému efektu vděčíme za to, že naše planeta je vůbec obyvatelná - kdyby ho nebylo, byla by průměrná teplota na Zemi -15 °C místo současných +15 °C. Většina tepelného záření dopadajícího na zemský povrch by se totiž zase odrazila zpátky do vesmíru, zatímco atmosférická obálka skleníkových plynů přidrží teplo pěkně dole u země.

Na tomto skleníkovém efektu má zásluhu z 95 % vodní pára, na kysličník uhličitý připadá jen 3,17 % , z toho lidský podíl je jen 0,117 %. To znamená, že 99,72 % skleníkového efektu je ryze přírodního původu a jen 0,28 % připadá na plyny vyprodukované lidskou činností (CO2, metan apod.).

Z těchto čísel je patrné, že celý poplach kvůli „uhlíkové stopě" a na něm postavený Green Deal není nic než humbuk, protože ani dosažením stoprocentní „uhlíkové neutrality" by se na klimatických poměrech nic podstatného nezměnilo. Na vývoj klimatu máme jako lidstvo zanedbatelný vliv, ten je ovlivňován prakticky výhradně sluneční aktivitou, s níž ovšem nic nenaděláme. Tažení proti emisím CO2 je pošetilé a zbytečné, zato však může zlikvidovat celá průmyslová odvětví a uvrhnout lidstvo zpět do chudoby a zápasu o holé přežití.

Pavel Mareš

Uveřejněno na Neviditelném psu