PODPORUJEME

Pochod pro život 2023 - již 15. dubna!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

26.04.2013

Autor: Konzervativní strana

Výzva k odstoupení

Otevřený dopis členkám a členům Rady ÚSTR


Členky a členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů,

Konzervativní strana vás vyzývá, abyste neprodleně odvolali paní ředitelku Foglovou z důvodu nedostatečné orientace v oboru, manažerského i morálního selhání a poškozování dobrého jména ÚSTRu. Vyzýváme vás, abyste neprodleně pověřili řízením Ústavu pana Eduarda Stehlíka, který byl prvním náměstkem odvolaného ředitele Hermana, je renomovaným historikem a je zárukou, že nedojde k závažným nebo dokonce nevratným škodám. Dále vás vyzýváme, abyste vypsali výběrové řízení na nového ředitele Ústavu a pověřili jeho výběrem komisi, složenou z respektovaných odborníku z příbuzných oborů.

Konečně vás vyzýváme, abyste po provedení výše uvedených kroků přijali odpovědnost za poškození dobrého jména Ústavu pro studium totalitních řežimů a odstoupili. Tím nejen podstatně přispějete ke stabilizaci instituce, kterou se vám podařilo v posledních týdnech zásadně rozkolísat, ale ukážete, že jste v sobě dokázali nalézt soudnost a obyčejnou lidskou slušnost.

S pozdravem, za Konzervativní stranu,

Tomáš Müller

pověřený člen Předsednictva