PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.07.2011
Kategorie: Právo

Autor: Jiří Kubík

Výbor na odhalení teroru KSČ v koncentráku Minkovice i jinde

Zpráva o činnosti výboru


občanské sdružení  „Výbor na odhalení teroru KSČ v koncentráku Minkovice i jinde"  (VOT o.s.)

založeno v Liberci dne 30.12.2010,  sídlo: VOT o.s., nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 460 01

registrace zde:  aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/SearchResult.aspx  (zadej IČO: 22896422)

mluvčí: Mgr. Jiří Kubík, Mgr. Gabriela Kafková,

tel: 00420 - 777 149 601, web: kriminal-minkovice.wbs.cz , IČO: 22 8964 22

korespondenční emailová adresa :  vybor.na.odhaleni.teroru.ksc.v.lagrech@email.cz

anebo  VOT-KSC@email.cz  -  zkrácená emailová adresa, nejen pro staré či hůře píšící osoby

  

Sdělení 3 / 2011 

Zpráva o činnosti výboru

Vážení členové a příznivci sdružení,

vážení političtí vězni lágru Minkovice a rodinní příslušníci,

vážení dokumentaristé, publicisté, historici, veřejní činitelé.

Zasíláme vám všem, pokud budete mít čas a zájem se seznámit, první zprávu o činnosti našeho občanského sdružení za uplynulé pololetí.

První aktivity jsme vykonávali již od léta 2010. V prosinci 2010 jsme založili sdružení, po dlouhých konzultacích vybrali z více návrhů nejvíce odpovídající název, vytvořili jakési první stanovy, které se časem mohou doladit. Praxe ukázala, že se vůbec nejednalo o snadný úkol. Naopak.

Naše organizace není politická, je to organizace právní a historická. A to i když prošetřujeme a dokumentujeme politické zločiny. Ve smyslu příznivců politických stran jsme organizace nadstranická pro každého. Pokud jsme navázali na odkaz některých principů svobody, demokracie a lidských práv bývalých opozičních hnutí z komunismu, pak jsme navázali pouze na tyto ušlechtilé principy, kterých se často pronásledovaní občané před soudem anebo političtí vězni před režimem dovolávali. Nikoli na osobnosti, které k těmto hnutím patřily vzhledem k množství infiltrovaných agentů mezi nimi. Což však nebylo chybou těchto hnutí, ale vysoce profesionální diverzí tajných služeb mezi ně - amatéry a laiky, obyčejné občany z opozice. Ostatně jako v celém zbytku naší společnosti, která na tom nebyla o nic lépe.

 

Naše dosavadní činnost:

Zmapování celé historie komunistickém koncentráku Minkovice za 45 let (1945 - 1990)

Dohledání dalších poškozených v zahraničí a v emigraci

První seminář o lágru po 21 letech od jeho zrušení, ÚSTR Praha 8.6.2011

Právní dohled nad soudem s bachařem Vondruškou a nad soudy s dalšími dozorci

Trestní oznámení na osoby odpovídající za vznik lágru a tyranii v něm z ÚV KSČ, MV, MS

Trestní oznámení na pachatele vraždy politického vězně Franty Boučka

Trestní oznámení na pachatele vraždy politického vězně René Matouška (vše k ÚDV PČR)

 

Naše budoucí činnost:

Právní pomoc s odškodněním rodin podle právě schvalovaného Zákona o 3. odboji

Prokazování existence 3. odboje a právní rehabilitace dalších jeho účastníků

Zveřejnění výsledků prověrek bezpečnostního aparátu Občanskou komisí Liberec 1990-92

Právní dohled nad šetřením Úřadu pro dokumentaci a vyšetř. zločinů komunismu Policie ČR

Sběr všech svědectví o zneužívání pravomoci a zločinech komunistů, i všech vzpomínek

Vypátrání knihy vězňů, vytvoření seznamu zdejších politických vězňů, který ČR dosud nemá!

Zajištění grantu nebo dotace nebo sponzorství hradící nutné náklady sdružení

Vydání publikace Komunistický koncentrák Minkovice 1945 - 1990

 

V nejbližších dnech se uskuteční:

Rozeslání - zpráva PhDr. Kýra z historického kabinetu Vězeňské služby o historii lágru

Rozeslání - aktuální video a fotoreportáž o lágru nejmenované bezpečnostní složky ČR

Rozeslání - aktuální fotoreportáž z vazební věznice Pankrác, odkud byly eskorty do lágru

Bude jmenován nový mluvčí sdružení k doplnění trojice mluvčích, návrhy členů zasílejte

Zveřejníme rozsáhlou krádež - průmyslovou špionáž Preciosy a StB u fy Swarovski Rakousko

 

Prosíme o pomoc každého, kdo k některému tématu má blízko nebo co říct.

 

S přátelským pozdravem Jiří Kubík

jednatel

občanské sdružení Výbor na odhalení teroru KSČ v koncentráku Minkovice i jinde

tel. 777 149 601

VOT-KSC@email.cz

 

IČO: 22 8964 22

 

Dne 14. července 2011