PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

28.12.2010

Autor: Vlastimil Podracký

Vánoční čtení a vánoční výběrové řízení


Vláda nám nadrobila vánoční dárek v podobě jakéhosi skandálu, o kterém si zase může každý myslet, co chce. Jedni budou tvrdit, že to bylo na ně nahráno a druzí, že to bylo pravdivé odhalení korupce. Určitě se neprokáže nic, důkazy nebudou dostatečné a případ se odloží. Důležité je ovšem, aby vláda pracovala a proto je dobře, že aktéři odstoupili a aféra nebyla zneužita k nabrání politických bodů.

Ale stejně tento skandál vypadá velmi věrohodně, protože se v něm odehrává to, co se dá předpokládat ve všech ostatních koalicích v městech a obcích. Jde o to z veřejných prostředků načerpat stranické peníze. Opět se vracíme ke stranám jako mafiím, které stále nevybíravějšími metodami bojují o moc. Základem je nutnost získat peníze na další volby, protože jen ten kdo peníze má, vítězí ve volbách. Tento axiom je zhoubný, pokud to budou peníze, které budou lidé v politice volit, do té doby bude nutné je sehnat a tak velké peníze nelze sehnat poctivě. Voliči, kteří volí billboardy a nákladné volební akce, volí zlodějinu.

Vynuceným podvodem je tedy nutnost sehnat peníze pro stranu. K tomu spěje všechno, podporují to všichni, včetně opoziční strany, která přece chce také jednou zvítězit a nahrabat si. V podstatě není vůle to odstranit, a nikdy v tomto systému nebude. Pokud jsou v jiných zemích jiné zdroje stranických peněz, potom to snad může být jinak. Myslím si, že jak to tam opravdu je, asi dobře nevíme. Možná, že se nemusí krást z veřejných rozpočtů, také asi jsou více hlídány. U nás se ovšem zahnízdil zvyk získávat peníze z veřejných rozpočtů, prostě se tato možnost kdysi objevila a postupně se k ní vytvářely další „vylepšení". Miliardáři u nás nejsou, takže jak jinak......?

Uvažme, že systém se stále více propracovává, stále navyšuje, stále se na něj nabalují další a další akce, stále je více dotací a různých akcí za veřejné peníze. To proto, aby v systému bylo dostatek peněz a „pouštění žilou" nebylo příliš znatelné. Také průhlednost nesmí být. Nejlepší je spousta podmínek a nepřehlednost, ve které se nějací novináři nebo obyčejní občané nevyznají.

Domnívám se, že systémy dotací a velkých veřejných rozpočtů z vysokých daní jsou jedním velkým lákadlem a když už jsou „penězovody" nastaveny, využijí jich k „puštění žilou" také soukromé osoby, které jsou „u toho". Kdo bude hlídat rozpočty, když se strany vzájemně podporují, když opozice neplní svůj úkol?

Je to systémová otázka a jen změnou systému se může změnit. Řečnění o morálce nepomůže, v podstatě má politik dvě možnosti: Buď bude krást a bude politikem, nebo nebude krást a ani pes po něm neštěkne. Podle toho ti politici vypadají a vidíme, že personální vyprázdněnost je stále větší a větší, už vůbec nejde o nějaké myšlenky, ale jen a jen o peníze, proto jsou zapotřebí spíše manažéři (Topolánek), lidé s myšlenkami jsou zbyteční. Proto také ani pes neštěkne po malé politické straně, která peníze nemá. Pokud by lidé chtěli změnit tento zaběhnutý zlodějský systém, museli by ukázat, že je billboardy nezajímají a že volí program a nové lidi. Mám ovšem obavu, že by to lidé udělali spíše ze vzteku a mohla by být zvolena nějaká extrémistická strana. Potom ovšem zaplať Pánbů za ty naše zloděje.

Je teoretická možnost, že peníze na politiku přijdou zvenčí, mimo stávající strany a vytvoří novou stranu. Pochybuji, že je u nás nějaký nezávislý subjekt, který by měl tolik peněz a byl ochoten je dát do politiky. Proč by to dělal? Leda, že by je dostal zpět zlodějinou, až by se dostal k moci. Ten potom samozřejmě zhoubné paradigma nebude chtít změnit.

Peníze mohou přijít ze zahraničí. To je nejhorší varianta, které se děsím. Těžko je dá nějaký průhledný subjekt, který navíc řekne, o co mu jde. Odkud by asi přišly? Od narkomafií nebo ruských oligarchů? Dají je nějaké skryté síly, které by chtěli naši politiku ovlivnit? Může to být různým způsobem, přes nastrčené osoby apod. Co mohou chtít? Abychom byli závislejší na ruském plynu a nestavěli Temelín? Abychom zrušili Benešovy dekrety a vrátili sudetským Němcům majetek? Abychom téměř zadarmo prodali státní lesy, Temelín a další? Dělat protistátní akce pod pláštíkem služby lidu není zase ani takový problém. Vždyť to vidíme na příkladu akce solárních panelů: Fischerova vláda jen lehce zaspala a hned máme na krku obrovské ztráty, které každý z nás zaplatí. Pochybuji, že by to někoho z těch uspaných a jen u piva remcajících občanů vůbec zajímalo. Konečně, i kdyby, co by ty čtyři roky dělal? A za ty roky se dá udělat hodně destruktivní činnosti. A proto zaplať Pánbů za ty naše zloděje, kteří jen kradou!

Dovolil bych si vyslovit nějaké podmínky, které by uvedené zlodějiny, ale hlavně nebezpečné situace odstranily:

1. Ideální by bylo, kdyby politická reprezentace, vzešlá z voleb, byla v opozici k silným finančním subjektům, nebyla na nich závislá a pěkně si je hlídala. K tomu by musela mít nějakou myšlenku sociální soudržnosti a obětavosti pro národ, přitom by nesměla být populistická, dělat i nepopulární opatření, sloužit státu, nikoliv zadlužovat jej a ničit.

Dnes je ovšem problém, kde taková strana vezme peníze na politiku? Pokud ji někdo zaplatí, potom se propojí s mocenskými subjekty a těm musí sloužit, takže shora uvedenou podmínku nesplní. Nebo může žít na dluh jako socani. To jistě uznáte, že jde jen dočasně za cenu úplného krachu.

2. Samotné penězovody, většinou z veřejných zakázek, je nutno ošetřit tak, aby se z nich nekradlo. Kdo to bude hlídat? K tomu by totiž tady musela být nezávislá nadřízená síla, která by to hlídala. Kdo by to asi byl? My nemáme nezávislé státní úředníky jako v předtotalitním období. Částečně se dá říci, že jsou nezávislí soudci, také proto téměř všechno u nich nakonec skončí. Nemysleme si, že lze udělat nějaká průhledná výběrová řízení a tím se všechno vyřeší.

Potřebujeme nezávislé úřednictvo, které nebude stále vystaveno tlakům politických stran. Úředník, který je z vůle politické strany, přece nebude nestranný.

3. Další podmínkou je samofinancování obcí a do nějaké míry větší nezávislost. Pokud by to bylo doprovázeno demokracií a referendy, dá se říci, že by to mohlo být účinné. Představenstvo obce by totiž bylo odpovědné lidem, nikoliv straně. Omezeně by byly dotace jen pro obce, které by neunesly samofinancování. Obce by si většinou zaplatily svoje výdaje ze svých daní. Nemyslím si, že by se odstranila zcela korupce, ale větší průhlednost v obci by zabránila tak velkému rozsahu. V obci totiž lze daleko lépe zajistit nějakou spoluúčast občanů. Je to v této době snad jediný systémový reálný projekt. Jeho účinnost je daná angažovaností lidí, kterou lze nyní těžko odhadnout.

Přeji Vám všem šťastné Vánoce a úspěšný nový rok.