PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

19.01.2009

Autor: Martin Rejman

V záležitosti podmínek prodeje ČSA

Otevřený dopis vládě České republiky


V Praze, 16.1.2009

 

Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení pánové ministři,

v pondělí 19. ledna budete rozhodovat o podmínkách privatizace ČSA. Budete posuzovat ekonomická, politická a bezpečnostní hlediska. Prezident ČSA pan Lašák v rozhovoru pro Hospodářské noviny z 15.1. tvrdí veřejnosti - a tedy i Vám - že není důvod vylučovat ruský Aeroflot z privatizace s odůvodněním: „ Myslím, že by bylo nešťastné do tohoto byznysu jakkoli zatahovat politiku.“ Nevím, je-li za tímto tvrzením politická naivita nebo špatný úmysl, ale jsem přesvědčen, že jej diskvalifikuje pro řízení podniku, kde stát má 91% a podnik je strategicky významným. V pozadí zájmu o koupi ČSA Aeroflotem je prodej Letiště Praha, jak veřejně prohlásil na podzim 2007 tehdejší vicepremiér a dnešní šéf kremelské administrativy Sergej Naryškin.

Případný prodej Rusům považuji za urážku a výsměch všem slušným lidem v této zemi, kteří před dvaceti lety chtěli vystoupit z ruské nesvobody. Pamatujeme si, jak předchůdci dnešních kremelských vládců (kteří samozřejmě ovládají i Aeroflot) „koupili“ pražské letiště 21. srpna 1968. Prodej ČSA (a možná Letiště Praha) do ruských rukou je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, její demokracii a svobodu. Rusům by sloužil jako jeden z dalších mostů k ovládnutí ekonomických a politických procesů ČR. Jak nebezpečná je závislost na Rusku, vidí celá Evropa, a to nejen v případu ropy a plynu. Ruské vydírání svých bývalých republik, satelitů, ale i států „staré“ Evropy je evidentní a je mu třeba zabránit.

Máte, vážené dámy a vážení panové, k dispozici letošní zprávu BIS o činnosti ruských tajných služeb u nás i stanovisko MZV, z něhož vyjímám: „MZV ČR považuje za rizikový případný prodej jakémukoli subjektu registrovanému v Ruské federaci, a to včetně subjektů ryze soukromých. Míra kontroly ruské státní moci nad hospodářstvím země a propojenosti ruských oficiálních struktur se soukromými společnostmi neposkytuje dostatečnou záruku ochrany před politicky motivovaným zneužitím majetkového podílu v jedné z klíčových společností v ČR. V situaci, kdy bezpečnostní priority ruského státu stojí v přímém protikladu s bezpečnostními zájmy České republiky, nelze takový prodej doporučit navzdory případné ekonomické výhodnosti.“ Toto stanovisko zastávají ve své tiskové zprávě z 15.1. i piloti ČSA, sdružení v CZALPA ČSA.

Jménem Konzervativní strany se k uvedeným stanoviskům připojuji a věřím, vážené dámy a pánové, že při svém rozhodování nebudete brát zřetel pouze na krátkodobý ekonomický efekt, ale budete myslet na strategický zájem České republiky.

 

Děkuji Vám a jsem s úctou,

 

Martin Rejman

kancléř