PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.06.2012

Autor: Jaroslav Cabal

Sličná rozhledna nad Hustopečemi není dokonalá

Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden, elektrický proud...


Někdy v prvních březnových dnech letošního roku jsem při pohledu z Družstevní ulice na panorama kopců oddělujících naše město od obce Kurdějov poprvé zahlédl nepřehlédnutelnou siluetu nové rozhledny, která se hrdě vzepjala nad sadem mandloní který zdobí jejich hřeben. Jako milovníka jihomoravské krajiny a její přírody jsem si tedy nemohl nechat ujít příležitost vystoupat po jejích schodech, pokochat se pohledy z velké výšky novotou vonící stavby.

Pod rozhlednu může návštěvník doputovat z několika směrů. Nejpřímější cesta vede polní komunikací vycházející ze silnice na Kurdějov kousek za hřbitovem. Druhou, méně frekventovanou, nalezneme na pravé straně cesty k rybníkům, vybíhá mezi zahrádkami přímo do kopce, a tam navazuje na první cestu. Třetí trasou bychom museli pokračovat asfaltkou až za první rybník, následně po ní vystoupat až na hřeben, odbočit vpravo a na křižovatce polních cest opět vpravo. Čtvrtá cesta vede po silnici do Kurdějova, u kapličky se dáme vlevo nahoru a po dvou stech metrech opět nalevo (stejně jako ta předchozí je vhodná zejména pro cyklisty).

Na místě pod stavbou zaujme příjemné depo pro turisty a informační tabule. Sama rozhledna se tyčí do úctyhodné výše a její silueta je velmi elegantní. Celkový dojem však snižuje kombinace zvolených materiálů a jejich kvalita. Kombinace dřeva a kovu tak, jak ji projektant navrhl, může v budoucnosti přinášet nečekané problémy v důsledku rozdílné roztažnosti těchto různorodých materiálů, a kvůli neblahé práci ledu v zimním období.

Také podlahy, ty zhotovené z masivních fošen, mohou přinášet v docela dohledném čase zvýšené nároky na opravy. Některé z „fošen" jsou výrazně naprasklé, a tím přímo vybízí led k jeho ničivé erozivní práci. Jejich výměna bude složitější, protože nejsou ke kovovým konstrukcím připevněny samostatně.

Z nejhornějšího patra je vidět jen část města, a úchvatný je pohled na Pálavu s jezery, je vidět i viniční tratě u Dolních Dunajovic. Pohledu na druhou, severní stranu, však brání vyšší hřeben kopce.

Nemalované obrazy, které z vyhlídkové věže uvidí každý kdo zdolá početné schody až pod vrcholovou stříšku, jsou přes všechny nedostatky překrásné, v době květu mandloní ještě navíc krátkodobě umocněné rozkvetlými korunami stromů.

Pro větší turistickou atraktivitu tohoto vzácného a krásného území tvořeného kopci obklopujícími údolí kolem a za rybníky, mezi obcemi Hustopeče, Kurdějov, Nikolčice, Křepice, Velké Němčice a Starovice by bylo dobré celou tuto oblast řešit komplexně, včetně vyhlášení přírodní rezervace v jeho nejzachovalejších a nejvzácnějších částech. V tomto smyslu se vyslovila také minulá Komise pro životní prostředí tak že přijala materiál (předběžný záměr projektu) pod názvem „Údolí klidu" již v roce 2007. Škoda jen, že se úředníci, rada a zastupitelstvo města tímto materiálem řídí jen okrajově, nerozvinuli jej a postupují spíše bezkoncepčně až populisticky.

Místo stávající rozhledny navrhovala komise vybudování výhledové plošiny, přístupné i pro postižené, poněkud níže, a to na mezi nad vzorovým vinohradem JUDr. Miroslava Hrabala. Z tohoto místa je vidět město téměř celé, bohužel by to bylo trošku na úkor pohledu na Novomlýnskou přehradní nádrž, protože mez je o několik výškových metrů níže a plošina by byla podstatně nižší, avšak zase snadněji dostupná. Hustopeče by tak turista měl jako na dlani, a proklamovaný mandloňový sad (který kvete maximálně 14 dní v roce) by měl téměř za zády.

Komise navrhovala výstavbu dvou rozhleden, první na hřebenu kopce nad Křepicemi a druhá by stála nad Nikolčicemi. Vybudovány by byly ve spolupráci se všemi okolními sídly. Z těchto míst se nabízí podstatně rozsáhlejší výhledy do krajiny. Tím by se také uzavřel atraktivní okruh pro poutníky přírodou zahrnující všechna turisticky i odborně zajímavá místa této rozsáhlé lokality - mandloňové a meruňkové sady, Kamenný vrch, lesní a vzácné stepní porosty, pramen a povodí Štinkovky, krajinu s rybníky a kopce s vinicemi. Takové řešení by bylo mnohem perspektivnější, rozumnější, komplexnější a zajímavější.

Komise také navrhovala navázat na staré práce hustopečských botaniků a využít tak tohoto území k novému (a dlouhodobému) vědeckému zkoumání.

Vrcholem populismu a nepochopení klidové funkce krajiny je plán na zavedení elektrického proudu k rozhledně (byť na náklady firmy E ON, což stejně zaplatíme my všichni v cenách elektřiny) se záměrem zvýraznit „monument" stavby pro cestovatele po dálnici, či návštěvníky našeho města, považuji za hodné těch, kteří se v těchto místech nepohybují často a milují spíše asfalty či betony městské zástavby. Nic na to nemění záměr umístit na vrcholu rozhledny monitorovací kameru pro pořad ČT II „Panorama". Kdyby byla umístěna ve věži kostela či radnice tak by ji alespoň nikdo nezničil nebo neukrad. Zavést elektrický proud k chatkám u rybníků v žádném případě neodmítám.