PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

08.10.2012

Autor: Martin Rejman

Rozhovor

Otázky kladl Adam B. Bartoš


Proč jste se rozhodl kandidovat do horní komory parlamentu ČR?

Odpověď:

Především proto, abych v Senátu prosazoval konzervativní, tedy skutečně pravicové myšlenky a názory a uplatnil je v tvorbě nových zákonů, ale také se pokusil odstranit zákony, které nás nadbytečně otravují, připravují nás o čas, peníze a nervy a berou nám naši osobní svobodu nesmyslnými zákazy a příkazy našich i bruselských byrokratů. Toto chci prosazovat přesvědčováním senátních kolegů napříč politickým spektrem, protože senátorky a senátoři nejsou svazováni závaznými stanovisky svých stranických vedení, ale mají se zejména řídit svým svědomím, a - mohu-li to tak vyjádřit - zdravým selským rozumem, slušností a morálkou, tedy hodnotami, které se v posledních letech z politiky, a, pohříchu, i ze společnosti vytratily.

Chci bránit dalšímu zadlužování země, které už nyní ohrožuje zdravý ekonomický vývoj a sociální soudržnost a neúnosně zadluží nejen naši, ale zejména budoucí generace. Budu bránit zneužívání sociálních dávek těmi, kdo nehodlají respektovat zákony této země, nejsou ochotni se spolupodílet na zajišťování své životní úrovně, parazitují na sociálním systému a zhoršují tak sociální situaci starých a zdravotně postižených lidí a daňové zatížení nás všech.

Postavení senátora, stejně jako jakoukoliv jinou politickou a veřejnou funkci, vnímám jako službu veřejnosti, ne jako prostředek pro dosahování osobního prospěchu a tímto přesvědčením se chci ,a v případě zvolení budu, řídit.

 

Co jako kandidát nabízíte ze svých zkušeností, schopností, vlastností? Na které politické otázky byste se chtěl specializovat a co nabízíte konkrétního?

Odpověď:

Obecně jsem svými přáteli považován za člověka zásadového, cílevědomého, houževnatého , otevřeného a přátelského, se snahou organizovat věci tak, aby se problémy řešily a ne odsouvaly. Jsem přístupný kritice, a nikdy se svým oponentům, ať v práci, nebo jinde, nemstím. Své názory vyjadřuju přímo, ale tak, abych se, pokud je to možné, nedotkl citů případných oponentů. Nejsem však ochoten tolerovat lenost, nemístné opatrnictví, závist, intriky a pomluvy.

Nesnáším lež a přetvářku

Mám rád pozitivní přístup k lidem a životu, vážím si samostatných a sebevědomých lidí, kteří nemusí mít pět diplomů, ale umí používat zdravý selský rozum, a také jsou ochotni se soustavně vzdělávat. Vážím si lidí, kteří se umí postavit životním trablům tváří v tvář, nefňukají a nehází své neúspěchy na jiné.

Vážím si těch, kdo nemyslí jen na sebe, ale nezištně pomáhají potřebným.

Myslím, že jsem již z větší části odpověděl i v odpovědi na předchozí otázku, jen dodám, čím bych se chtěl zabývat okamžitě, budu-li zvolen senátorem.

Prosazením zákona, který účinně zamezí zvůli exekutorů a lichvářů, vedoucí k ruinování poctivých lidí, k zbytečnému nárůstu sociálního napětí a v neposlední ¨ řadě z některých z nás dělají bezdomovce.

Prosazením zákona, který stanoví povinnost státní správy i uchazeče o veřejnou zakázku zveřejnit všechny její podrobnosti bez výmluvy na t.zv. obchodní tajemství.

Prosazením zákona, který výrazně zvýší tresty za korupci veřejně činných osob (policistů, soudců, úředníků státní správy a politiků na všech úrovních) včetně propadnutí majetku a doživotního zákazu působení ve státních službách.

 

Jaký je Váš vztah k Evropské unii? Preferujete další pokračování tzv. "integračního procesu", nebo jste pro navrácení pravomocí zpět na úroveň národního státu, případně pro vystoupení z EU?

Odpověď:

Česká republika je v Evropě a je součástí Západu jako člen EU a NATO; za což Bohu díky! Ale současný vývoj Evropské unie je poplatný evropským liberálům a socialistům, tedy, rozumějte, levici. Naprosto nejsem pro vystoupení z EU, ale jsem pro EU svrchovaných států. Ne tedy pro federální EU s jednotnou daňovou, zahraniční a obrannou politikou. Vidíme, že EU rezignovala na obranu židovskokřesťanské civilizace. EU finančně a tedy vojensky podporuje Palestinu a zatracuje Izrael, jeden z mála, ne-li jediný demokratický stát, který - ano, v zájmu vlastního přežití - brání nemírumilovnému arabskému a islámskému světu zničit západní civilizaci. Vidíme, že EU nadužíváním t.zv. sociálního státu ničí odhodlanost evropských občanů k osobní zodpovědnosti a soběstačnosti a vede Evropu k ekonomické a tedy sociální zaostalosti. Nebudu jmenovat všechna negativa, a už vůbec používat laciné argumenty typu stejně zahnutých banánů a p., ale jsem hluboce přesvědčen, že současná podoba EU je neudržitelná. Naše vláda a naši zástupci ve všech institucích EU by měli kvalifikovaně a tvrdě kritizovat všechny nesmyslné zákony a nařízení, které omezují naši svrchovanost a měli by se snažit vrátit EU k demokratické instituci, která je si vědoma principů, na kterých vznikla.

 

Senát nedávno hlasoval o novele Lisabonské smlouvy, tzv. eurovalu, tedy příslibu desítek miliard korun v případě našeho vstupu do eurozóny. Jak byste hlasoval o takové záležitosti, kdybyste byl v pozici senátora?

Odpověď:

Hlasoval bych proti eurovalu, protože se to vymyká zdravému rozumu, zdravým a správným ekonomickým názorům a jen to utvrzuje zadlužené země, že se vlastně nic neděje, protože jejich žití nad poměry za ně někdo, tedy daňoví poplatníci zodpovědných zemí, zaplatí. Je útrpné sledovat zoufalou snahu evropských politiků z prava i leva zachraňovat nezachranitelné. Právě byla oznámena další půjčka Řecku navzdory tomu, že Řekové neplní úsporná opatření! Je to snaha zachránit Euro, ať to stojí cokoliv. Pokud občané EU nesmetou bruselské byrokraty a znovu budou volit politiky, kteří s touto sebevražednou politikou svázali svůj osud, zaslouží si bídu a zmar, který tato politika vytváří. Platí to i o každém z nás.

 

Jak vnímáte státní suverenitu - jako přežitek či naopak jako základní fundament pro zdárnou existenci národa? Jaký význam má pro Vás národ? Vidíte v globalizaci nebezpečí či naopak? Vnímáte nebezpečí světové vlády, nebo by Vám nebyla proti mysli?

Odpověď:

Státní samostatnost je skutečně základní fundament pro existenci národa. Národní stát vidím, spolu s Rogerem Scrutonem, jako nenahraditelnou hodnotu.

Světovou vládu chápu jako cestu k celosvětové totalitě a věřím, že k ní nedojde; konečně, snad každý vidí nemožnost dohody v OSN a jiných světových organizacích z důvodu propastných rozdílů mezi jednotlivými státy, politickými a ekonomickými postoji a v neposlední řadě z důvodu civilizačního vývoje.

 

Pokud by byla prezidentská volba nepřímá, koho ze současných nabízených kandidátů byste podpořil? (bez ohledu na pragmatické zvažování, zda by měl šanci, nebo ne - jinými slovy, kdo je vám z nich nejbližší?)

Odpověď:

Především bych chtěl říci, že do naši parlamentní, tedy zastupitelské demokracie přímá volba presidenta nepatří, a přesto byla parlamentními stranami populisticky prosazena s tím, že přímo volený president bude mít dokonce menší pravomoci, než nepřímo volený. Tedy fraška a podvod na voličích i na přímo zvoleném presidentovi. Ale ať by byla volba nepřímá nebo je přímá, nebyli a nejsou pro mne přijatelní kandidáti, kteří byli členy předlistopadové KSČ nebo po Listopadu kandidovali za KSČM. Podpořil bych paní Roithovou, protože se domnívám, že to je inteligentní a slušná dáma víceméně konzervativních postojů. Také si myslím, že jako žena by zcivilizovala hulvátské chování mnoha našich politiků.

 

Které problémy jsou podle Vás nejpalčivější pro Českou republiku na začátku 21. století?

Odpověď:

Předně je to přetrvávající postkomunismus, jako důsledek nevyrovnání se s totalitním režimem. V jeho rámci bují systémová korupce nebývalých rozměrů. I v jejím důsledku je u nás stále až příliš mnoho lidí, kteří by uvítali naše odloučení od Západu a pošilhávají po východních alternativách. Zbavit se postkomunismu musí být naším primárním cílem. Musíme si uvědomit, že komunismus stejně jako předtím nacismus a nyní ještě i islámský fundamentalismus byli a jsou úhlavními nepřáteli naší civilizace, našeho způsobu života, naší svobody, a že není jen naším právem, ale naší povinností proti těmto třem zlům bojovat všemi prostředky.

Vážným krokem správným směrem by bylo definitivní vyřešení dlouho odkládaného problému, tedy přijetí současného vládního návrhu na majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi. Dokud nepochopíme, že špatnost napáchaná v minulosti má své nevyhnutelné důsledky na přítomnost i budoucnost a dokud se k těmto důsledkům nedokážeme postavit čelem, ani předešlého problému, tedy postkomunismu se zbavit nemůžeme.

Úzce souvisejícím závažným problémem je nedostatečná diversifikace našich energetických zdrojů. V této souvislosti nelze nezmínit dostavbu JETE a co možná nejužší spolupráci naší země zejména s těmi z našich spojenců, kteří mají v dané oblasti podobné cíle. Politika bezjaderné energetiky sousedního Německa je mylná, a vychází z populismu, který je poplatný hysterii po japonské jaderné havárii.

Podstatným problémem je také demografický vývoj - tedy zejména dva jeho trendy: nízká porodnost a prodlužující se střední délka dožití. V důsledku této nebezpečné kombinace je nutné reformovat náš průběžný důchodový systém - přesněji řečeno bylo nezbytné jej reformovat již před nejméně 15 lety a použít na jeho nastartování výnosy z privatizace. Všechny vlády přibližně od roku 1996 nesou svůj podíl odpovědnosti na tom, že tato oblast stále jen čeká na kroky, které stejně budou muset být podniknuty. Čím později se k nim však přistoupí, tím bolestivější budou. Navržená vládní reforma důchodového systému není důsledná a dostatečně odvážná, tedy skutečně efektivně řešící problém, ale je to začátek a krůček správným směrem. Nedávné veto pana presidenta Klause se v tomto světle jeví jako velmi nešťastné.