PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

24.11.2012

Autor: Martin Rejman

Projev

na XXI. Generálním Sněmu Koruny České v Praze 24. listopadu 2012


Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové!

Je mi ctí a radostí promluvit na vašem XXI. Generálním Sněmu, na Sněmu strany, která je Konzervativní straně blízká v mnoha postojích k současnému světu.

Nezačnu ovšem radostně.

Scházíte se v době, která je označována za krizovou. Není to ale krize finanční, hospodářská, politická, je to krize civilizační, krize naší židovsko-křesťanské civilizace, krize našich hodnot, krize morálky - a ty „krize" prvně jmenované jsou jen důsledkem posledně jmenovaných. Ano, Evropa i Amerika pomalu opouštějí kořeny, z nichž se zrodily, opouštějí konservativní principy, které po staletí vedly lidi k pokoře, pracovitosti, spořivosti, úctě a loajalitě k rodině, národu, vlasti, opouštějí víru v Boha. Francouzská revoluce a její jedovaté plody od XIX. století pomalu ale jistě erodovaly tyto hodnoty. Falešné sociální nároky odnaučily celé masy lidí stát na vlastních nohou, zbavily je samostatnosti, vědomí zodpovědnosti za svůj osud, za svůj život a učinily je závislými na všerozhodujících státech.

Evropské a americké elity dneška, liberální a socialistické, uplácejí své národy nezaslouženými výhodami, placenými ovšem z daní těch, kteří jsou ještě ochotni pracovat. Tyto elity však klesly ještě níže. Z pohodlnosti, zbabělosti nebo úplatnosti nejsou ochotny bránit naši euroamerickou civilizaci. Dusí nás politická korektnost, multikulturalismus, pokleslá morálka, kterou nám vnucují. Zapovídají nám naše náboženství a jeho symboly, ale nebrání pronikání náboženství cizích, které dokonce hrozí našim zničením. Ano, mám na mysli islám. Aby se elity EU zavděčily muslimům, nevynucují od nich dodržování našich zákonů, s malou vehemencí odhalují nabádání muslimských náboženských i politických vůdců k nepřátelství proti nám. Farizejsky zapovídají zobrazení svatozáře na slovenské eurominci a nedovolují vztyčit symbol Vánoc, vánoční strom; to jen abych vyjmenoval několik zvrhlostí, které ohrožují naši bezpečnost a zneuctívají naše náboženství a zvyky.

Ale všeho do času! Přes velký tlak a dokonce kriminalizaci čím dál více občanů zemí, kde je tento problém už skutečně alarmující, požaduje změnu, která by je nečinila cizinci ve vlastní zemi. Čím dál víc lidí si uvědomuje, že pro to musí něco udělat, a že prvním krokem je nebát se a nemlčet.

Vraťme se k nám, dámy a pánové.

Volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu nedopadly pro strany, které označujeme jako pravicové, dobře. Ale nebylo to proto, že by většina z nás chtěla návrat komunismu. Důvod nebyl, že by tyto strany prováděly pravicovou politiku; právě naopak, vládní strany pravicovou politiku diskreditují rozsáhlou korupcí, nesmyslnou byrokracií, nepromyšlenými a polovičatými reformami sociální, zdravotní a důchodovou, zvyšováním nejen daní, ale i všech možných a nemožných správních poplatků. Nezvítězili socialisté a komunisté, prohrála pravice, která opustila pravicové principy a kterou proto opustila většina zklamané společnosti a raději nešla volit. Je na nás všech, abychom přinutili koaliční vládu k nápravě, abychom jí dovolili reparát proto, aby za půldruhého roku nezvítězila levice. Kritizujme malou odvahu vlády ke skutečným reformám, nuťme ji nejprve šetřit, snižovat mandatorní výdaje, zeštíhlit stát, postihovat korupci, zastavit zadlužování, a ne zvyšovat daně a uvalovat na nás další nesmyslné povinnosti, které nás zbavují svobody našeho vlastního rozhodování.

Počátkem příštího roku nás čeká přímá volba presidenta. Politici tím, že nám alibisticky dali pomyslnou možnost zvolit hlavu státu, nám zdánlivě umožnili vybrat si toho nebo tu, kdo náš stát má reprezentovat. Ale máme na výběr? Rozhodli se kandidovat skutečně nejlepší z nás? Máme volit bývalé komunisty, populisty, exhibicionisty? Doufám, že jednou, brzy, bude možné volit skutečnou, nezpochybnitelnou osobnost. Váš pan předseda Srb si dovolil půvabný vtip, když poslal spolu s pozvánkou na váš dnešní Sněm fotomontáž volebního plakátu k americkým prezidentským volbám s královnou Alžbětou II. Věřím, že i Američané si za čtyři roky po presidentu Obamovi zvolí někoho, kdo je povede k obnovení tradic, které Ameriku udělaly velikou v zájmu jejich i západního světa.

Koruna Česká i Konzervativní strana jsou malé neparlamentní strany, zdánlivě bez jakéhokoliv vlivu. Ale není tomu tak úplně. Třeba i naše dlouholetá podpora pro narovnání vztahu státu a církví svou malou měrou přispěla k tomu, že se konečně napraví jedna z největších křivd komunistického režimu. Trpělivě proto trvejme na našich zásadách, na konzervativních, tedy pravicových řešeních společenských i hospodářských problémů, přesvědčujme občany, že politiku lze dělat slušně, zásadově a za použití zdravého rozumu a ne pomocí intrik, podrazů a kriminálního jednání. Čeká nás spousta práce, dámy a pánové, ale věci se nedějí sami od sebe. K tomu, aby se děly, nám pomáhej Bůh.

Děkuji vám za pozornost.

Martin Rejman

předseda Konzervativní strany