PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.02.2011

Autor: Konzervativní strana

Petice za nucený odchod členů a kandidátů KSČ z justice

Chceme justici bez komunistických soudců a státních zástupců!


Vážený člen Konzervativní strany pan Tomáš Pecina inicioval, společně s Konzervativní stranou a občanským sdružením SODALES SOLONIS, internetovou petici, adresovanou Parlamentu České republiky a požadující přijetí zákona, kterým budou přinuceni k odchodu ze svých funkcí ti soudci a státní zástupci, kteří byli v době normalisace členy nebo kandidáty Komunistické strany Československa.

Text petice:

Chceme justici bez komunistických soudců a státních zástupců!

www.bezkomunistu.cz

Po čtyřletém úsilí se nám podařilo dosáhnout zveřejnění seznamu přibližně tisíce jmen soudců a státních zástupců, kteří byli před rokem 1989 členy Komunistické strany Československa. Prokázalo se, co jsme do té doby jen tušili: byli to právě bývalí komunisté, kdo stojí za těmi nejhoršími rozsudky a největšími excesy české justice posledních dvaceti let. Právě oni tvoří páteř a základ toho, co jsme si uvykli nazývat „justiční mafií", a co - zásluhou komunistické soudkyně Vrchního soudu v Praze Romany Vostřejšové - tak opět bez risika nazývat nesmíme.

Domníváme se, že lidé, kteří se vědomě a z vlastní vůle přihlásili ke všemu, co představoval komunistický režim ve fasi husákovské normalisace, k brutálnímu potlačení politické oposice, k ruské okupaci, k justičním vraždám 50. let, k ideologii, která rozdělovala lidi do tříd a ty, které označila za své nepřátele, zbavila nejdřív majetku a pak, často na desítky let, i osobní svobody a někdy i života, ztratili způsobilost být soudci nebo státními zástupci demokratické země.

Nechceme, aby nás soudili a aby o nás rozhodovali bývalí komunisté: nemají na to morální právo.

Proto vyzýváme Parlament České republiky, aby přijal novelu zákona o soudech a soudcích a zákona o státním zastupitelství, jíž bude vyslovena neslučitelnost členství v normalisační KSČ nebo kandidatura do ní s funkcí soudce nebo státního zástupce a na jejímž základě komunističtí soudci a státní zástupci svých funkcí ke dni účinnosti novely pozbudou.

Internetový petiční arch je k disposici na adrese www.bezkomunistu.cz.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).