PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

02.07.2013

Autor: Konzervativní strana

Otevřený dopis předsedovi TOP 09 a 1. místopředsedovi ODS

Výzva ke spolupráci


Vážený pane předsedo, vážený pane 1. místopředsedo,

když někdo ohrožuje demokracii a tudíž občanskou svobodu neústavními kroky, každý slušný občan by se měl ozvat. Nelze přece potichu akceptovat presidentovo chování, jež je v intencích parlamentarismu nepřípustné. Kdo může tuto riskantní protiústavní situaci změnit? Jedině demokratické politické strany! Protože mezi ně se již dlouhá léta řadí také Konzervativní strana, považujeme za nutné reagovat otevřenou výzvou pravicovým parlamentním stranám.

Nejprve musíme veřejně připomenout panu presidentovi čl. 9 Ústavy ČR, který jasně říká, že změna podstatných náležitostí demokratického právního řádu je nepřípustná a žádným výkladem právních norem nelze odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu ospravedlnit.

Konzervativní strana (dále jen KONS) vychází ze zásad zakotvených v Konservativní smlouvě a ze svého programu, který v politickém a ekonomickém pilíři demokracie prosazuje liberalismus, v morálně-kulturním pilíři demokracie prosazuje konzervatismus. Oslovuje tedy voliče, kteří podporují pevný řád a svobodu spojenou s odpovědností a kladou důraz na vládu práva. Je proto logické, že KONS nekompromisně kritizuje současnou politickou scénu. Je proto logické, že KONS nekompromisně kritizuje, přestože jde o ideově spřátelené strany, celou řadu kroků Vašich stran, které považujeme za nesprávné. Proto si dovolujeme, jak mezi spřátelenými stranami má být, připomenout naše hodnocení.

Jsme přesvědčeni, že Občanská demokratická strana (dále jen ODS) od svého založení, vycházejíce ze základního materiálu Cesta k prosperitě, je nejdynamičtějším prvkem na české politické scéně. V počátcích byl její strategickou linií důraz na ekonomickou transformaci a urychlenou proměnu hospodářského prostředí v republice. V praktické politice byl však ekonomický rozměr vládnutí doprovázen nedůrazným přístupem v nutné přeměně právního rámce transformace. V tomto období byla pro ODS výhodná existence sesterské Občanské demokratické aliance, která harmonizovala s ODS v liberálním přístupu k ekonomii, ale oslovovala také občany, kteří podporují vládu práva. Od roku 1998 ale zůstala ODS jedinou občanskou stranou, ale bez korektivu konzervativního smýšlení. Od té doby se soustřeďovala přednostně na úspěch ve volbách a následně na využívání těchto úspěchů primárně ve prospěchu strany, a často dokonce i k osobnímu prospěchu mnohých jejích představitelů. Nejvíce se to projevilo v době tzv. Opoziční smlouvy. KONS je ráda, že ODS existuje. My ale jednoznačně vylučujeme, že by šlo o stranu prosazující moderní konzervatizmus. Jde neoddiskutovatelně o pravicovou liberální stranu, neboť konzervativní myšlenky prosazuje pouze tehdy, pokud to straně, jejím funkcionářům a jejímu aparátu vyhovuje. Přesně to ale není konzervativní.

Jsme přesvědčeni, že strana TOP 09 vznikla s cílem vyplnit mezeru v pravicovém politickém spektru, navázat na křesťansko demokratickou tradici, oslovit mladé vzdělané spoluobčany s důrazem na slušnost, vládu zákona a odmítnutí hazardu se zadlužováním našich dětí a vnuků. Je evidentní, že se straně v počátcích tato předsevzetí dařilo plnit. O voličské podpoře nejlépe svědčí masivní podpora předsedy TOP 09 v presidentských volbách. Ale v posledním období se i v této straně projevují mocenské touhy jednotlivců či skupin a pragmatismus, to vše nadřazované nad zájmy společnosti. Jsme rádi, že strana TOP 09 existuje, ale některé kroky proti zájmům pravice ve prospěch ovládnutí pravicového spektra jasně ukazují, že ani TOP 09 není stranou prosazující moderní konzervatismus.

Co by podle KONS pomohlo občanům, kteří podporují pravicové myšlení? ODS by se měla veřejně přihlásit k typické liberální pravici i s liberálním programem. Měla by se rozejít se všemi straníky, kteří ji tlačí do spojení ekonomiky a politiky a kteří ji opět tlačí k opozičně smluvnímu jednání, které sice umožňuje vládnutí, ale tím ztrácejí ideje a program, protože mají jedinou chuť: vládnout bez opozice. TOP 09 by měla oslovit své již tradiční voliče a jednoznačně podporovat pravicové pozice. ODS a TOP 09 by konečně měly zapomenout na nesmyslné ambice na ovládnutí celého pravicového spektra a naopak začít spolupracovat.

Dnes jde totiž o víc, než o ovládnutí pravicového politického spektra. Dnes jde o postavení hráze rozpínavosti levice!

KONS je přesvědčena, že současná politická scéna se nachází ve stavu degenerace. Je to tím, že se žádné politické straně nepodařilo prosadit novou moderní politickou kulturu, v ekonomice se nepodařilo opustit nesmyslné třetí cesty, plné korupce. Přestaly se střetávat různé politické názory, hodnoty a ideje, setřel se rozdíl mezi levicí a pravicí, mezi konzervativci, liberály, socialisty, Desatero se stalo cizím slovem. Každý se v politice dokáže spojit s každým, jen aby dlouhodobě mohly přežívat politické „elity", které se pro uchování vlastní moci spojily s elitami ekonomickými a morálku ze svého slovníku raději vynechaly. Pravice, která musí hájit demokracii a svobodu a bojovat proti rozpínavosti státu, má povinnost jít příkladem v prosazování návratu k vládě zákona, slušnosti, morálky, úcty k lidskému společenství, majetku a legitimním zájmům.

Dnes jde totiž o víc, než o vítězství ve volbách. Dnes jde o demokracii a svobodu v tomto státě. Jde vlastně o spor mezi právním pozitivizmem a přirozeně právní teorií. Ale vláda nad právem je cestou do pekel. Pro svobodu a demokracii jsou nutné ústavní garance. Tou největší garancí musí být sama Ústava. Pro všechny občany by úcta k Ústavě a bezvýhradná poslušnost vůči smyslu jejích ustanovení měla být samozřejmostí, pro politiky pak povinností pod sankcemi ztráty mandátu. A Česká republika, ať si kdo chce, co chce říká, má dobrou Ústavu. O její kvalitě nejlépe hovoří fakt, že všichni ti, kteří ji chtěli a stále chtějí upravovat, tak činili nikoliv pro její zlepšení, ale pro zlepšení svých osobních, politických, či stranických pozic - což se vždy později prokázalo. Zkrátka jim šlo a stále jde pouze o to, aby si zjednodušili vládnutí a ještě více upevnili svoji moc. Jak nešťastné bylo např. rozhodnutí o přímé volbě presidenta nyní vidíme. Nedovolme tedy ničit jeden z největších úspěchů polistopadového vývoje: Ústavu.

Proto se na Vás znovu obracíme otevřeným dopisem s výzvou ke spolupráci.

Vyzýváme Vás:

Přestaňte bojovat o moc, ale v zájmu idejí svobody a demokracie bojujte společně proti neústavnosti. Pokud se totiž budete schopni domluvit na společném postupu ve Vašich dvou stranách, budou Vás následovat i takové strany, straníci a jejich voliči, jako je KONS a její sympatizanti.

Sdělujeme, že jsme připraveni Vás podpořit. Nenabízíme ani mnoho straníků, ani mnoho voličů, ani peníze na kampaně. Nabízíme ale aktivní spolupráci a náš ideový potenciál. Pojďme společně chránit demokracii a svobodu. Totéž platí i v přípravě pro parlamentní volby. Vytvořte volební blok pravicových stran. Stojí to za to! Pro Českou republiku a hlavně pro její občany.

S přátelským pozdravem, za Konzervativní stranu,

Josef Bílek

předseda

 

Na vědomí: Miroslava Němcová, Petr Gazdík