PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

22.11.2010

 

Otevřený dopis

ministru zahraničních věcí K. Schwarzenbergovi ve věci vězněné Asii Bibi.


Ministr zahraničních věcí

Karel Schwarzenberg

Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské nám. 101/5

118 00 Praha 1 - Hradčany

Praha, 22. listopadu 2010

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s výzvou, abyste intervenoval směrem k diplomatickým kruhům Pákistánu ve věci záchrany života paní Asia Bibi, která byla v Pákistánu odsouzena k trestu smrti. Paní Asia Bibi je vězněna pouze pro své křesťanské přesvědčení a byla odsouzena k trestu smrti na základě „zákona" o rouhání. Z pohledu demokraticky smýšlejících lidí by každý člověk měl mít možnost rozhodovat se svobodně i (a možná zejména) ve věci svého náboženského vyznání. Proto není žádný důvod pro její věznění nebo souzení a je tedy třeba důrazně požadovat zrušení rozsudku a propuštění vězněné.

S ohledem na to, že evropské státy, tedy i naše republika, vznikly a stojí na morálně-etických principech vzešlých z křesťanství, je naší povinností účinně intervenovat ve prospěch této nespravedlivě odsouzené matky pěti dětí. Musíme se v takových případech zasadit především o záchranu životů podobně ohrožených lidí a jednoznačně bránit křesťanské hodnoty a principy náboženské tolerance proti všem projevům demagogie, a to jak náboženské, tak politické. Krátkozraké a ekonomicky motivované mlčení mnohých západních států je třeba považovat za hanebné a skandální, protože každý život je jedinečný a nelze jej vyvažovat hmotnými nebo peněžními statky. Toto mlčení je tragické nejenom v této kauze, ale také s ohledem na to, že pronásledování křesťanů nabývá stále silnějšího formátu, a to nejenom v Pákistánu, ale také v Indii, Číně, Indonésii, Somálsku, Súdánu, Iráku, Egyptě, Turecku a dalších státech. Ve 20. století bylo pro víru pronásledováno, utlačováno, uvězněno nebo zabito více křesťanů než kdykoliv dříve. Je povinností Západu zasadit se o to, aby 21. století bylo, alespoň v tomto aspektu, posunem k lepšímu. Není přitom žádným tajemnstvím, že jsou to právě křesťanské organizace a naše země, které často bývají významnými pomocníky při živelných pohromách nebo v boji proti hladu či chudobě v zemích, kde není pronásledování křesťanů pro jejich víru žádnou výjimkou. Domníváme se, že by se Česká republika měla připojit k zásadním protestům a aktivitám států, jako jsou např. Francie či Itálie, které jsou v této záležitosti významně činné. Tyto intervence jsou o to významnější, že mohou přispět k revizi „zákona" o rouhání, na jehož základě je vězněná Asia Bibi odsouzená.

Vyzýváme Vás, pane ministře, abyste svým veřejným protestem deklaroval, že Česká republika patří mezi ty státy, které mají své stabilní a aktivní místo v obraně celé západní civilizace se všemi jejími těžce vybojovanými výdobytky na poli svobody projevu a svobody vyznání.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).

Na vědomí: veřejnost, tisk