PODPORUJEME

Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

09.04.2014

Autor: Konzervativní strana

Otevřený dopis

k financování politických stran


Andrej Babiš

vicepremiér a ministr financí

 

Jiří Dienstbier

ministr a předseda Legislativní rady vlády

 

Vážení páni ministři,

s ohledem na skutečnost, že vláda ČR, které jste členy, má ve svém plánu změnit financování politických stran, a že v tomto procesu hrajete každý jinou, nicméně oba důležitou roli, dovolujeme si nabídnout návrh Konzervativní strany. Tento návrh je detailně zpracován v přiloženém dokumentu (míra detailu samozřejmě odpovídá politickému programovému textu, nikoli např. paragrafovému znění...), zde bychom rádi předložili jen hlavní motivaci a základní myšlenku návrhu.

Z informací, které máme z veřejných zdrojů k disposici, se zdá, že nejméně jeden z vás s Konzervativní stranou motivaci pro změnu financování politických stran v nemalé míře sdílí. Touto motivací je umenšení až zamezení vlivu významných soukromých sponzorů politických stran na politické kroky těchto stran. Jednou takovou podstatnou oblastí jsou zahraničně-politické a bezpečnostní otázky, druhou je nežádoucí ovlivňování zákonodárného procesu - např. ve prospěch oboru, v němž má příslušný sponzor svůj specifický zájem, a třetí, někdy mediálně nejvíce akcentovanou, je rozhodování o nakládání s veřejnými finančními prostředky. Zejména třetí se pak týká nejen politiky celostátní, ale i krajské a komunální.

Řešení, které Konzervativní strana nabízí, se skládá ze tří bodů, které spolu úzce souvisí. Bodem prvním je zákaz financování politických stran ze strany firem - nebo alespoň ze strany těch, které participují na veřejných zakázkách či čerpají dotace z veřejných zdrojů, resp. firem se státní majetkovou účastí. Druhým bodem je významné omezení vyplácení státních příspěvků politickým stranám. Konečně třetím bodem je zavedení možnosti, aby každý občan - daňový poplatník připsal část z jím placených daní jedné politické straně (pokud by si žádnou nevybral, tyto prostředky by si mohl ponechat - tím se návrh liší od "klasické" daňové asignace...). Celková roční výše, ve které by mohli občané dle bodu tři financovat politické strany, by se měla rovnat celkové roční výši zrušených příspěvků dle bodu dva - na základě tohoto principu by byla stanovena rovná procentní sazba, kterou by každý občan mohl ze své daně z příjmu politické straně připsat.

V zásadě všechny ostatní body obsažené v našem návrhu jsou motivovány snahou o znesnadnění možnosti obejít jeho hlavní smysl.

Budeme rádi, pokud nás zpravíte o vašem názoru na náš návrh.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda

 

Na vědomí: poslanci a senátoři Parlamentu ČR, tisk, veřejnost