PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.10.2009
Kategorie: Právo, Lidská práva

Autor: Konzervativní strana

Otázky sdružení Spravedlnost dětem

Naším úmyslem je, aby se do řeči zákonů týkajících se rozvodu znovu vrátil jazyk morálky.


14. října 2009

Sdružení Spravedlnost dětem, která se dlouhodobě zabývá problematikou ochrany práv dětí, rodičů a prarodičů, se obrátilo na Konzervativní stranu se sadou čtyř otázek. Konzervativní strana zaujala k následujícím otázkám stanovisko, které považuje pro naší společnost za přínosné a pro její rozvoj téměř zásadní.

1. Souhlasíte s tím, že dítě by pokud možno mělo být vychováváno oběma svými rodiči?

Máme za to, že výchova dítěte oběma svými rodiči je optimální jak pro jeho rozvoj, tak pro fungování společnosti jako takové. Úplná rodina je nejlepší známou „továrnou na charakter".

 

2. Jaké konkrétní kroky chcete prosadit proti vysoké rozvodovosti a  častým rozpadům rodiny? (U nás se rozvádí přibližně každé druhé manželství.)

Zasazovat se o to, aby nebyly přijímány zákony, které rozvod usnadňují a tím snižují pocit zodpovědnosti za stav, který případně může být po jistou dobu nazývan kritickým. Přestože je tento stav z větší míry zaviněn jedním z partnerů, druhého partnera to nevyvazuje z odpovědnosti.

Podpořili bychom naopak, jako rozšíření svobody volby, návrh, aby pararelně s dnešní formou sňatku bylo možné uzavřít takový sňatek, který by byl s dnes platnou formou totožný až na to, že by jej nebylo možné rozvést.

Prosazovaní důrazného vzdělávání společnosti, především mladé generace, směrem k rodičovství, nejen prostřednictvím školy, ale také podporou projektů vedenných občanskými institucemi a církvemi.

Ekonomickým zvýhoděnním úplných rodin (pro začátek odstraněním jejich znevýhodnění).

 

3. Jak chcete podpořit, aby v případě rozpadu rodiny byly děti i nadále vychovávány oběma rodiči ve společné, případně střídavé péči?

Prvním předpokladem uplatnění této možnosti je zájem obou rodičů o výchovu dítěte / dětí, který nelze nijak vynutit. Pokud je tento zájem u obou rodičů přítomen, měly by soudy nejen rozhodovat o následné péči zejména s ohledem na zájem dítěte, ale měla by být přijata taková opatření, která znemožní jednomu z rodičů svévolně platné rozhodnutí ignorovat - tzn., že je jistě možné v odůvodněných případech aktuálně platné rozhodnutí změnit (opět soudně), nicméně jednostranné, svévolné porušení musí být sankcionováno, a to tak výrazně, aby byl účinek preventivní, tedy aby samotná hrozba sankce účinně odradila od záměru rozhodnutí porušit.

 

4. Jak chcete odstranit diskriminaci otců při rozhodování o svěření dítěte do péče? (Celých 92 % dětí je po rozvodu svěřováno do výlučné péče matek, přestože více než polovina otců žádá soudy o jejich svěření do své péče nebo o péči společnou či střídavou.)

Podpořili bychom, aby bylo možné (nikoli nutné) vynést soud o vině jednoho z manželů na rozpadu manželství, přičemž toto by mělo důsledky např. v rozhodování o přidělování dětí do péče, samozřejmě přednostně toho z partnerů, který na rozpadu rodiny vinu nenese.

Naším úmyslem je tedy dát důraz na to, aby se do řeči zákonů týkajících se rozvodu znovu vrátil jazyk morálky.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá člen Předsednictva Vladislav Szkandera (info@konzervativnistrana.cz).

 


 

 

Odpovědi dalších politických stran naleznete na stránkách sdružení Spravedlnost dětem.