PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

16.02.2011
Kategorie: MS Brno, Školství

Autor: MS Konzervativní strany Brno

Nerušte bezhlavě školy

Tiskové prohlášení k plánovanému rušení osmiletých gymnásií v Jihomoravském kraji


Nedávné rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje (JMK) směřuje k rušení několika osmiletých gymnázií. Pan hejtman Michal Hašek rozhodnutí, na nátlak rodičů, do březnového zasedání zastupitelstva JMK pozastavil. Mezi postiženými školami jsou i takové, na které se hlásí násobně více uchazečů, než lze přijmout a jejichž absolventi mají nadprůměrné výsledky. Návrhy Rady JMK odmítáme. Je nezbytné nejprve a celostátně jednotně stanovit kritéria spojená s činností, která je školám vlastní: tedy jak učí a co absolventi umí. Cokoli jiného je nekoncepční a umožňuje to preferovat zájmy, které do procesu nepatří - dbejme především zájmu nadaných studentů a jejich oprávněného požadavku na kvalitní vzdělání.

Ministr školství Josef Dobeš plánuje rušení osmiletých gymnázií v celé zemi. I když v dlouhodobém záměru vzdělávání z roku 2008 bylo stanoveno, že v nich bude studovat asi 10% populace z daného ročníku, je prý nutné tento počet zredukovat na polovinu. Toto socialistické plánování ostře odsuzujeme a to tím více, že plánuje osudy mladých lidí. Víme, že požadavkům kvalitního, tedy nutně náročného vzdělání může vyhovět jen nevelká část populace a že studentů v ročnících absolutně ubývá. Také však platí, že zatímco v jednom ročníku může být nadaných méně, v jiném zase více. Jednejme v duchu slov M. Thatcherové: „Vláda musí zavést takový systém, aby každý mohl rozvíjet svůj talent.". Pokud by tato vláda nepodporovala schopné (na základě zcestné myšlenky, že všichni musí být stejní), pak je to vláda špatná! Místo kvót nechť je konečně řádně připravena jednotná náročná státní maturita. Každý, kdo dané podmínky splní, má mít na kvalitní vzdělání nárok, přestože se nevejde do nadekretovaného počtu.

Úbytek státních škol mohou nahradit školy soukromé. K tomu však nelze směřovat zavíráním již naplánovaných tříd Radou JMK. Nemáme právo odepsat řadu ročníků nadaných studentů, což by se právě v důsledku radikálního postupu stalo. Máme další výhrady, které nekoncepčnost podtrhují. Z nich uvádíme:

  1. Neušetří se - normativně přidělované přímé náklady na vzdělání se pouze přesunou na základní školy, popř. soukromá gymnázia, úspora provozních prostředků bude minimální, výdaje na energie a vodu se téměř nezmění.
  2. Způsob rozhodnutí - nic nebylo předem projednáno v příslušných výborech a komisích zastupitelstva JMK, ani s řediteli gymnázií, samosprávou a rodiči.
  3. Opatření je diskriminační, nedává rovné příležitosti a popírá proklamovaný rozvoj venkova.

Apelujeme na zastupitele JMK, aby k výše uvedeným argumentům při svém rozhodování přihlédli v nejbližší době i ve vzdálenější budoucnosti a plánovaný postup zamítli - ne proto, že jde o naše názory, ale proto, že je to ve prospěch obyvatel našeho kraje, v tomto případě zejména těch nejmladších.

Za Městské sdružení Konzervativní strany Brno,

RNDr. Svatopluk Kalužík,

předseda