PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

13.05.2010

Autor: Konzervativní strana

Ministr Pecina nositelem Ceny za propagaci komunismu

Tisková zpráva Konzervativní strany


Brno, Praha 13. května 2010

Nositelem Ceny za propagaci komunismu se stal ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA. O její získání se zasloužil tím, že Ministerstvo vnitra pod jeho vedením zablokovalo návrh příslušné komise Senátu Parlamentu ČR, aby vláda podala soudu návrh na pozastavení činnosti KSČM. Výsledkem takového postupu by mohlo být, že KSČM by musela ze svého názvu odstranit slovo „komunistická", čímž by byla objektivně propagace komunismu velmi poškozena. Cenu uděluje Konzervativní strana.

Příslušný bod programu Konzervativní strany k této otázce zní: „V politické oblasti bude Konzervativní strana: ... Trvat na tom, že odpovědnost za zneužití moci a zločiny komunismu měli a mají nést konkrétní lidé. Dokud komunistický režim nebude považován za zločinný, obdobným způsobem, jako je považován za zločinný jiný totalitní režim - nacismus, nemá naše země budoucnost. Budeme prosazovat, aby KSČM byla nucena vzdát se přídomku „komunistická", a to, že nebyla po r. 1989 zrušena, považujeme za zásadní chybu postkomunistického establishmentu."

Rozhodnutí o udělení Ceny za propagaci komunismu bylo předáno na podatelně Ministerstva vnitra dnes, 13. 5. 2010. Pan ministr byl vyzván, aby zvolil termín a místo předání Diplomu za propagaci komunismu. Součástí Ceny je také intarsie V. I. Lenina a tematické knižní publikace:

  • Jaroslav Šabata - Úvod do studia vědeckého komunismu: určeno pro posluchače všech fak. univ. v Brně a JAMU (SPN Praha, 1959)
  • Aleš Kopka - Metodika forem a metod kulturně výchovné činnosti na pomoc jednotnému systému branné výchovy obyvatelstva (Brno, 1986)

Letošní ročník Ceny za propagaci komunismu je již druhý a tyto části Ceny jsou putovní. Pan ministr byl vyzván, aby si je tedy vyzvednul u loňského laureáta, primátora města Brna pana Romana Onderky, který Cenu obdržel za rozhodnutí navrátit na pomník rudoarmějců v Brně - Králově Poli zkřížený srp a kladivo.

Konzervativní strana

Dejte minulé Sněmovně známku, kterou si zaslouží: volte 5 - www.konzervativnistrana.cz

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).

 

Přílohy:

Rozhodnutí o udělení Ceny za propagaci komunismu

Diplom za propagaci komunismu