PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

07.10.2012

Autor: Martin Rejman

Milan Paumer - inspirace k odvaze

projev přednesený u příležitosti odhalení pamětní desky Milanu Paumerovi 6. října 2012 v Poděbradech


Dámy a pánové,

před dvěma roky jsme se na tomto místě loučili s hrdinou III. - protikomunistického - odboje Milanem Paumerem. Ve své řeči nad Milanovou rakví promluvil premiér Petr Nečas o odvážném a rovném člověku a vyslovil nesouhlas s názory lidí, kteří zpochybňují činy odbojové skupiny bratří Mašínů. Řekl: „Jako svobodní lidé máme právo proti svému zotročení či znevolnění bojovat všemi, opravdu všemi prostředky." Premiér Nečas účastí a řečí na rozloučení s Milanem Paumerem projevil politickou i občanskou odvahu, protože řekl něco, s čím díky komunistické indoktrinaci a lžím nesouhlasí značná část naší veřejnosti. Věděl, že si svým projevem popularitu nezíská, ale udělal to, co považoval za správné a nutné. I zde přítomný senátor Sobotka a paní Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny, měli tu odvahu.

Mějme odvahu dělat i třeba zdánlivě drobné věci, které nejsou samozřejmé, populární, které nám dokonce přináší nepřízeň, protože tím v sobě posilujeme odvahu žít v pravdě a svobodě a bránit ji. Inspirujme se odvahou Milana Paumera a jeho druhů s odbojové skupiny bratří Mašínů, a inspirujme se odvahou těch, kteří nahlas říkají pravdu, byť jim to nepřináší popularitu.

Myslím, že jeden takový odvážný člověk je tady mezi námi. Člověk, který tušil, že tím, co řekne, vzbudí nevoli a přivodí mu nemalé problémy, což se také stalo, ale bez ohledu na to řekl něco, co musel, aby si zachoval svou svobodu: dnes už bývalý poradce premiéra Roman Joch.

Romane, prosím, vzpomeňte na Milana a lidi, co mají odvahu.

Poznámka: K řečnickému pultu přistoupil pan Roman Joch, ale pořadatel mu zastoupil cestu a znemožnil mu přednést projev. Všechny projevy, ať senátora Přemysla Sobotky, předsedy správní rady Nadace Milana Paumera Jiřího Cihláře, zastupitele Poděbrad Petra Fialy, plukovníka Eduarda Stehlíka, který zastupoval Armádu ČR, se nesly v duchu oslavy odvahy a byly výsostně politické. Moderátor mi pak řekl, že projev pana Jocha znemožnil na přání rodiny Paumerovi, která si nepřála přednesení politických projevů. Nebylo však političtějšího a méně odvážného projevu, než tento... Mnozí účastníci shromáždění včetně paní Zdeny Mašínové nad tím vyjádřili podiv a rozhořčení.

Poděkování za zhotovení pamětní desky Milana Paumera a její důstojné slavnostní odhalení, kterého se zúčastnilo několik set občanů, patří především předsedovi správní rady Nadace Milana Paumera panu Jiřímu Cihlářovi, 1. místostarostovi Poděbrad panu Ivanu Uhlířovi a jeho několika odvážným kolegům, a v neposlední řadě autorovi pamětní desky panu Kryštofu Hoškovi.