PODPORUJEME

Den pro rodinu a manželství 2019


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


V.O.R.P.

Výbor na obranu rodičovských práv


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.10.2002
Kategorie: Zemědělství

Autor: Vlastimil Podracký

Ke článku Ing. Morávka "Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne"

Reakce ing. V. Podrackého, člena Ústřední rady KAN.


Nechci se pasovat na znalce zemědělské politiky, ale mohu zde v reakci na shora uvedený článek uvést některé zkušenosti. V rodině máme několik zemědělců a na dědičném rodinném statku (asi 50 ha) hospodaří můj příbuzný. Není to žádný komunista, jeho děda zahynul v komunistickém lágru a jeho otec pracoval celý život v uranových dolech v Dolní Rožínce. Půdu získal zpět po těžkých bojích s komunistickou družstevnickou mafií. Hospodaření na Vysočině je velmi problematické a v podstatě se drží jen díky tomu, že příbuzní po něm nechtějí žádné nájemné za půdu. Dluhy se téměř nedaří splácet. Přitom je dobře vybavený stroji.

Když jsem se jej ptal jak se dívá na vstup do EU tak řekl rezolutně ZA PODMÍNEK, ŽE NEBUDOU ZCELA ROVNÉ DOTACE, POTOM - NE. Je proti zcela zdravému rozumu a proti všem zásadám tržního hospodářství, když při otevřených hranicích někdo dostane dotace větší a někdo menší. To je nepřípustné a kdokoliv, co něco takového obhajuje, není demokrat, tím méně zastánce liberálního volného trhu.

Přitom dotace, které dává EU na tzv. tvorbu krajiny jsou jen krycím názvem pro dotace zemědělcům, i když samozřejmě spojené s dalšími službami, nicméně to zemědělce podporuje.

Tento názor jsem získal i od ostatních soukromých zemědělců na Vysočině a na Hané. Nevím, jaká je situace na Jižní Moravě, ale myslím si, že ani tam nebude příliš odlišná, když rakouští zemědělci hospodaří na půdě, která je na české straně hranice. Dělat ze všech našich zemědělců jen neschopné hlupáky taky není zcela namístě.

Je samozřejmě nejlepší, když žádné dotace nejsou a každý se snaží podle svého. Jakékoliv dotace jsou zásahem do tržních poměrů. To co dělá EU jako ochranu krajiny je kamufláž pro podporu vlastních zemědělců. Mají to dobře spočítané. Když své zemědělce takto podpoří, zajistí zaměstnanost, a pokud tito zemědělci ještě budou vyvážet, potom samozřejmě se jejich situace ještě zlepší a možná, že dotace nebudou muset být tak veliké. V podstatě je to socialisticko - nacionalistický postoj, to přece nebudeme podporovat!! Tak se pravice nechová!! Buď nebudou dotace žádné a nikde nebo budou rovné a pro všechny stejné!! Nějaké argumenty, že máme menší náklady nejsou přípustné. Nižší náklady má ten, kdo je schopnější (a možná skromnější). To je ale přednost a trestali ji jen komunisté.

Pokud se týká manévrů komunistických pohrobků v družstvech a jejich politických přisluhovačů, to všechno je umožněno nezájmem vlastníků půdy na ní hospodařit. Proto si mohou dovolit všechno to, co píšete ve svých článcích a v podstatě to nikoho příliš nezajímá. Nezájem je způsoben především krizí zemědělství. Příčiny krize jsou možná různě vysvětlovány, ale hlavní příčinou je levný dovoz zemědělských výrobků, se kterým naši zemědělci těžko soutěží. Proč je tak levný dovoz? Na to odpoví každý zemědělec i obchodník se zemědělskými produkty jednoznačně. Asociační dohoda s EU, která nám neumožňuje cla na dovoz a dotace zemědělcům v EU (včetně těch skrytých dotací). Už teď se tedy projevují dotace v EU a to ještě máme nějaké clo a nějaké kvóty. Celá situace vyhovuje družstevním mafiím. Tím, že EU nechce dát rovné dotace podporuje komunistické pohrobky. Pokud by nebyly vyjednány rovné dotace ovládne družstevní mafie celé zemědělství. Soukromí zemědělci to zabalí. Už dnes je družstvo jediným podnikem na vesnici, který ještě někoho zaměstnává a obdělává půdu drobných (ale i větších) vlastníků a tím ji zachraňuje od devastace. Nepřenechejme vesnici komunistům!! Chtějme rovné dotace od EU!! 

 

Ing. Vlastimil Podracký, Olomouc

Člen ÚR KAN