PODPORUJEME

Den pro rodinu a manželství 2019


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


V.O.R.P.

Výbor na obranu rodičovských práv


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

23.08.2000
Kategorie: Zdravotnictví

Autor: Jan Kubalčík

K mastičkářům, šamanům a šarlatánům...

K novele živnostenského zákona - nechme lidové léčitele žít.


V nedávné době proběhla poměrně vzrušená diskuse nad novelou živnostenského zákona, která znesnadňuje - téměř znemožňuje existenci alternativních přístupů v medicíně. Pokusím se krátce zamyslet nad touto problematikou.

První otázka, kterou je nutné si položit, zní: "Je správné, aby byly volné a vázané živnosti?" Pokud zní odpověď "NE", pak je to celkem snadné. Buď mají být všechny vázané (což je evidentní nesmysl), nebo všechny volné. Druhou variantu nechci nikomu vyvracet (i když bych si ji sám osobně nepřál), aby však taková argumentace byla konsistentní, je nutno připomenout, že potom by mohl otevřít chirurgickou praxi stolář, advokátní praxi prodavačka, atd.

Zní-li však odpověď na primární otázku "ANO" (a to je i moje odpověď), je třeba určit, které živnosti patří do té které skupiny. Pokusím se ukázat, že "léčitelství" má patřit mezi živnosti vázané. Vezměme tři příklady existujících vázaných živností: psycholog, advokát, veterinář. Jak vidno, ve všech třech případech jde o velmi závažné záležitosti - proto se také taková živnost na kvalifikaci váže. U veterináře je to přitom "nejméně palčivé". Jde "pouze" o zdraví zvířat. Přesto však tvrdím, že je správné, aby tato živnst byla vázaná. A jde-li o zdraví člověka? Samozřejmě "vázat". V diskutovaném případě evidentně o zdraví člověka jde.

Nyní zbývá říct, na jakou kvalifikaci "léčitelství" vázat. Osobně bych se přimlouval za nějakou základní zkoušku z anatomie, popř. prokázání základních znalostí z botaniky, nebo určitého procenta správné diagnostiky. Co však s těmi, kteří úspěšně léčitelskou praxi již dlouhá léta provozují? A mají přitom třeba pouze základní vzdělání - přesto jim to však funguje, vždyť pokud nejde o podvodníka (a tito se zde podle mého názoru hojně vyskytují), potkáváme se zde s jistným iracionálnem, s jiným (nikoli lepším, nebo horším - prostě jiným) pohledem na svět. Takový člověk patrně nikdy zkoušky neudělá. Přesto "léčí ku prospěchu". Navrhoval bych, aby zafungovala podobná instituce, jako je "prominutí" vzdělání na základě dlouholeté praxe. Takto se přeci u nás v jistých oborech dávno postupuje. Chápu, že jsem poněkud nedůsledný, ale nechci zde zabíhat do technických podrobností typu: "Jak a komu by se ta praxe prokazovala?". Vím, že je to důležitá otázka. Podstata je však v tom - kdo již třicet let míchá mastičky a nikomu jimi neublížil, nechť je míchá i nadále.

 

Brno 23.8.2000

 

Jan Kubalčík

místopředseda Strany konzervativní smlouvy